Što je mirenje?

Piše
x-ica tim

Oct 18, 2019

Kako rješavati vlastite sporove bez odlaska na sud?

Drage studentice i studenti,

nizu respektabilnih imena, prijatelja našeg portala, od danas se pridružuje i odvjetnica, konzultantica, registrirana medijatorica, te članica Upravnog odbora Hrvatska odvjetničke komore (HOK) i Hrvatske Udruge Miritelja (HUM) Nataša Tatarić.

IMG_3865

Nakon završenog Pravnog fakulteta, gospođa Tatarić kao pripravnica usavršava svoje znanje u vodećim zagrebačkim odvjetničkim uredima, dok  internacionalno iskustvo stječe u Kanadi na renomiranim Sveučilištima Concordia i McGill. Danas radi u području prava društava, te trgovačkog, građanskog, obiteljskog, nasljednog i radnog prava, kao i ostalim područjima prava.

Gospođu Tatarić, kao registriranu medijatoricu, zamolili smo da nam pojasni taj jedinstveni pravni postupak u kojem stranke uz pomoć nje, kao treće neutralne osobe same izravno pokušavaju riješiti spor.

Studenti prava često misle da sudski procesi i sustav nemaju alternativu u rješavanju sporova, je li to mišljenje točno?

Sudski sustav, pravne institucije, sudski postupak i pravna profesija koja ih opslužuje, nisu slijedili velike promjene nastale u modernim društvima. Zato se tvrdi, da već duže vrijeme, ne mogu prikladno udovoljiti potrebama i interesima korisnika njihovih usluga. Sudske procedure sve su složenije, a pravni jezik strankama sve nerazumljiviji.

IMG_3858

Zato se smatra da je došlo vrijeme za revitalizaciju pravnog sustava, pravnih institucija i pravne profesije, te vrijeme za njihovo prilagođavanje zahtjevima vremena i okruženja u kojem djeluju.

Na putu k transformaciji tradicionalnog sustava rješavanja sporova i njegovih institucija na raspolaganju je čitav niz alata i novih načina rješavanja sporova, na čelu s mirenjem, odnosno njezinim raširenijim izrazom, medijacijom koje promovira načelo da pristup pravdi ne znači samo pristup sudovima.

Brojni građani koji godinama ne mogu sudovanjem riješiti spor, primjerice sa susjedom ili šefom na poslu, imaju mogućnost rješenje pronaći u mirenju, metodi koja omogućava sporazumno rješavanje konflikata.

Mirenje može biti brže i jeftnije od sudovanja i moguće ga je primijeniti za rješavanje sporova u svim sferama društvenog života, od obiteljskih pa sve do više milijuna kuna vrijednih korporativnih sporova.

IMG_3869

Kako izgleda postupak mirenja?

Važno je naglasiti da u mirenju medijator ne donosi rješenja, već on stranke isključivo koordinira i smiruje vodeći ih prema nagodbi čiji konačni sadržaj određuju stranke.

Prednost nagodbe u sudskom postupku ili mirenja izvansudskim putem je da nema, primjerice, žalbe, revizije na Vrhovnom sudu, ustavne tužbe niti ovrhe kojom se prisilno izvršava presuda, već se ista završava SPORAZUMOM koji predstavlja volju obiju strana, dok s pravnog aspekta ima snagu ovršnosti.

Zanimljivo je da se sporovi mirnim putem u pravilu rješavaju na prvom, drugom ili trećem sastanku.

No, tijekom tih sastanaka nerijetko se događaju nevjerojatni obrati. Ljudi na mirenje dođu potpuno ljuti, padaju i povišeni tonovi, teške riječi, a kada iz sebe izbace svu tu lošu energiju odjednom se počnu međusobno razgovarati i dogovarati.

Primjerice, sjećam se kada su na Trgovački sud u pratnji odvjetnika došla dvojica direktora privatnih tvrtki koji u osam godina trajanja spora u prvom stupnju nikada nisu međusobno razgovarali. Nakon oštrog pregovaranja, postigli su, u nepunih par sati, dogovor i nastavili poslovnu suradnju

Mi tu volimo reći – svatko od nas ima tipku za suradnju i za suprotstavljanje. U medijaciji tražimo da se ugasi tipka za borbu i uključi tipka za suradnju!

I,  onda se dogodi taj magični trenutak kada se svi umire i počnu tražiti rješenje.

IMG_3867

U kojoj je mjeri mirenje zaživjelo u Hrvatskoj?

Na žalost, ono još nije dovoljno zaživjelo niti u Hrvatskoj niti u EU, gdje se mirenjem trenutno riješava tek do jedan posto sporova.

Kako objasniti razloge ove poražavajuće statistike?

Brojni su psihološki razlozi zbog kojih se ljudi znatnije ne okreću mirenju. Primjerice, ljudi ne vole novinu, pitaju se tko su to izmiritelji, a ako im netko punudi nagodbu smatraju to znakom slabosti.

Osim toga, većina ne želi preuzeti odgovornost za nagodbu, jer je borba protiv korupcije uplašila poštene i nepoštene, naročito državna i lokalna tijela koja spor ipak rađe prepuštaju sudu.

A, upravo zbog toga što svi idu na sudove rješavati svoje sporove i zbog čega su sudovi zatrpani, pokušalo se pronaći paralelni svijet rješavanja sporova u kojem bi ljudi izvan sudova izravno komunicirali i u kojem bi sami preuzeli brigu za svoje sporove.

Tako se pojavilo mirenje, koje je zapravo, više tisuća godina star postupak koji je bio uobičajen u tim davnim vremenima dok nije bilo sudova i pravnika.

Tu je metodu, kao što vidimo, i danas moguće primijeniti za rješavanje sporova u širokoj lepezi područja, od sporova u školama i u obitelji, pa sve do potrošačkih i gospodarskih sporova.

IMG_3855

Razvija li se mirenje u svijetu?

U Europskoj se uniji mirenje slabo razvija, dok prednjače SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland i Engleska.

Kao da su anglosaksonci snažnije prepoznali da je mirenje (medijacija) najbolje rješenje za sukobljene strane i da ono nije alternativa sudovima, već pregovaranju!

Želja mi je da i kod nas u Hrvatskoj što prije zaživi svijest o mogućnosti da sporovi koje niste uspjeli riješiti izravnim pregovorima, riješite mirenjem.

Povijest nas uči da svaki rat završava mirom. Nije li to i više nego dovoljan razlog da se zapitamo, pa zašto onda svaki sukob ne bi s mirom (mirenjem) i započeo?

Za (pravni) rat (sudove) uvijek ima vremena!

■  N a t a š a   T a t a r i ć  ■

Odvjetnik  /  Attorney at law
10000 Zagreb

Gundulićeva 61

odvjetnik.natasa.tataric@zg.t-com.hr

Komentari