Studentski izbori u Osijeku

Piše
Petra Haleš

svibnja 21, 2019

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac donio je odluku o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izbori će se održati na biračkim mjestima znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to u četvrtak, 6. lipnja 2019. godine u vremenu od 7 do 19h.

Pravo glasa na studentskim izborima imaju svi studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pravo kandidature svi studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i uvjete propisane Pravilnikom za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2019).

Svi potrebni obrasci nalaze se na web stranici Sveučilišta.

Komentari