Šumarski fakultet promijenio ime

Piše
Mateo Galić

Feb 10, 2021

Novi naziv ove sveučilišne sastavnice glasi – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u siječnju mjesecu ove godine promijenio ime u Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

Naime, začeci visokoškolske šumarske nastave u Repulici Hrvatskoj datiraju od 1860. godine i Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima, no intenzivan se razvoj veže uz 1898. godinu kada počinje izvođenje visokoškolske nastave na Šumarskoj akademiji u okviru Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, piše universitas-portal.hr.

– Od 1919. godine visoko obrazovanje u području šumarstva razvija se u okviru Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se sastojao od dva odjela, Gospodarskog i Šumarskog, a koji od 1946. nosi naziv Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Unutar Šumarskog odjela Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započinje se razvijati i visoko obrazovanje u području drvne tehnologije, te se od 1948. godine nastava izvodi u dva obrazovna programa (dva smjera), a to su šumsko-uzgojni (biološki smjer) i šumsko-industrijski (tehnički smjer). Visoko obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije od 1960. do siječnja mjeseca 2021. godine razvija se u okviru samostalnog Šumarskog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, rekao je dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek.

Šumarski fakultet se danas sastoji od dva odsjeka, Šumarskog i Drvnotehnološkog te je iz navedenog razloga, kako bi oba spomenuta odsjeka bila vidljiva i prepoznatljiva u novom imenu Fakulteta, dosadašnji naziv Fakulteta promijenjen u Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

Komentari