Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u Splitu

Piše
Petra Haleš

Sep 05, 2017

Dana 4. rujna 2017. Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. 

Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2017./2018. ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+, temeljem dodijeljene Erasmus povelje za visoko obrazovanje (255210-EPP-1- 2014-1-HR-EPPKA3-ECHE) i Erasmus ID koda HR SPLIT01. Temeljem Povelje Sveučilištu u Splitu omogućava se slanje studenata na mobilnost u svrhu studija.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2017./2018.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija.

Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio najmanje 3,00. Ukoliko bi se iznimno prijavio student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim od 2,75, bit će potrebno dostaviti 2 preporuke profesora. 2

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta, dok studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 mjeseca. Mobilnosti ostvarene u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Erasmus (2007.-2013.) kao i mobilnosti u okviru programa Erasmus Mundus (2007.-2013.) ubrajaju se u izračun do maksimalnog trajanja od 12 mjeseci mobilnosti po razini studija (360 dana).

AKTIVNOSTI U OKVIRU MOBILNOSTI STUDENATA

Financijska potpora se dodjeljuje u svrhu sufinanciranja sljedećih aktivnosti:

  • Mobilnosti u svrhu studija u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost.

Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa u iznosu od 200 EUR mjesečno za ak. god. 2017./2018. su sljedeći:

  • prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za 2016. godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za 2016. godinu.
  • popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo)

Studenti koji smatraju da udovoljavaju uvjetima za dodjelu dodatne financijske potpore dokumentaciju kojom dokazuju slabiji socioekonomski status mogu dostaviti najkasnije do 25. rujna 2017. 

Prijava na Natječaj predaje se osobno na adresu: Sveučilište u Splitu Ured za međunarodnu suradnju Ruđera Boškovića 31, 21000 Split (sjeverni toranj zgrade Sveučilišne knjižnice, prizemlje).

Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Komentari