UNIZG sudjelovao na 14. međunarodnoj izložbi inovacija

Piše
Dijana Šimunić

Oct 25, 2016

Na izložbi su istaknute inovacije koje su rezultat znanja i inventivnosti mladih iz obrazovnoga sustava jer su temelj budućega gospodarskoga razvoja Hrvatske.

Međunarodna izložba inovacija – ARCA 2016. održala se od 20. do 22. listopada 2016. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu s ciljem predstavljanja inovacija iz Hrvatske i svijeta. Predstavljen je značajan broj inovacija koje su rezultat hrvatskoga stvaralaštva pojedinaca i timova u tvrtkama, akademskoj zajednici i javnim institucijama. Naročito su istaknute inovacije koje su rezultat znanja i inventivnosti mladih iz obrazovnoga sustava jer su temelj budućega gospodarskoga razvoja Hrvatske.

Za sudjelovanje na izložbi prijavilo se čak 10 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ukupno 19 projekata. To su Grafički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Metalurški fakultete, Građevinski fakultet, Šumarski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Geotehnički fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Članak se u cjelosti može pročitati na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari