VIDEO: Postani student Sveučilišta u Zagrebu

Piše
Petra Haleš

Aug 13, 2020

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu pripremile su promotivna videa u kojima predstavljaju svoje fakultete.

Pogledajte videoobjave sljedećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet političkih znanosti, Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet.

Komentari