VIII. Festa Choralis

Piše
Mateo Galić

svibnja 07, 2018

U Hrvatskom glazbenom zavodu u petak 11. svibnja 2018. u 19 sati održat će se VIII. Festa Choralis – smotra zborova, klapa, vokalnih i glazbenih sastava i ansambala Sveučilišta u Zagrebu.

VIII. Festa Choralis održat će se u okviru programa Universitas cantat, pod pokroviteljstvom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa.

Ovo glazbeno događanje zajednički su organizirali Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s njegovim dekanom prof. dr. sc. Krunoslavom Šmitom te koordinator programa Universitas cantat mo. Josipom degl’Ivelliom.

Smotra okuplja zborove, vokalne ansamble, klape i glazbene sastave s 13 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari