Znanstveno-stručni skup Tiskarstvo & Dizajn

Piše
Petra Haleš

Jan 23, 2021

Radove iz kategorija poput računalne grafike, forenzike u grafičkoj struci i dizajna ambalaže možete prijaviti do 20. veljače.

Međunarodni znanstveno-stručni skup Tiskarstvo & Dizajn kontinuirano se održava od 2000. godine te su na njemu prikazani brojni znanstveni i stručni radovi, što ukupno doprinosi razvoju struke, prenosi Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama.

Iskustva i znanja koja se izmjenjuju na Tiskarstvu & Dizajnu kontinuirano su svake godine doprinijela prestižnom razvoju struke. Upravo ova konferencija razvija odnose između obrazovnih institucija, nastavnika, studenata i predstavnika privrede.

Na ovom međunarodnom znanstveno-stručnom skupu prisutni su eminentni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

Pozivaju se stoga svi zainteresirani da prijave svoj rad do 20. veljače 2021.

TEME T&D 2021:

1. Računalna grafika, dizajn i tisak
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka.
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi.
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda
7. Digitalni tisak na tekstilu
8. Digitalni tisak na papiru i u kartonaži
9. Obrazovanje u području dizajna tiskarstva

ZBORNIK RADOVA sa prošlogodišnjeg skupa Tiskarstvo & Dizajn.

Kontakt osoba za više informacija i prijavu radova:

prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić
+385 91 222 98 37
www.janaziljakgrsic.com

Komentari