HBOR dodjeljuje 5 studentskih stipendija

Piše
Lorena Sikavica

Dec 14, 2017

Hrvatska banka za obnovu i razvitak dodjeljuje 5 studentskih stipendija te nudi zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija.

Kriteriji:

Redovni studenti završne godine dodiplomskog ili diplomskog studija (treća godina dodiplomskog studija ili prva godina diplomskog studija) na sljedećim fakultetima:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Studenti koji aktivno znaju engleski jezik u govoru i pismu

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno u trajanju od 12 mjeseci
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: sistem analitičar, sistem administrator ili programer.

Rad u HBOR-u omogućuje:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 • rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

Koje su obveze stipendista? 

 • Stipendisti su dužni redovito izvršavati obveze na fakultetu te završiti studij najkasnije do 6 mjeseci nakon završetka akademske godine 2017./2018.
 • obvezni su pohađati stručnu praksu u HBOR-u u trajanju koje propisuje fakultet koji pohađa.
 • obvezni su pohađati edukacijski i mentorski program, kreiran za stipendiste, u trajanju od 140 sati.
 • Odmah po završetku studija, stipendisti su dužni zaposliti se u HBOR-u te raditi 2 (dvije) godine, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu.

Ukoliko stipendisti ne izvrše navedene obveze, obvezni su vratiti cijeli iznos stipendije koju su primili, a ukoliko raskinu radni odnos prije isteka od 2 (dvije) godine, obvezni su vratiti razmjerni dio stipendije.

Kako izvršiti prijavu?

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na web stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:

 • izjavu studenta da nije ugovorno obvezan na zapošljavanje kod drugog poslodavca na temelju stipendiranja ili po bilo kojoj drugoj osnovi
 • izjavu studenta da je dostupan za obavljanje stručne prakse te za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 140 sati
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ukoliko nije korisnik druge stipendije.  ¨ Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • motivacijsko pismo i životopis
 • presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ukoliko ih student posjeduje

Rok za prijavu je: 31. prosinca 2017. 

Tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:

 • presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2017./2018.
 • presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Kako će se izabrati stipendisti?

U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obavezne kriterije. Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:

 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

Više informacija možete pronaći na stranici.

Izvor: stipendije.info

Komentari