Željko Holjevac – novi dekan FFZG-a

Piše
Dijana Šimunić

Oct 04, 2016

Nakon što je u ponedjeljak 3. listopada razriješen sad već bivši dekan Vlatko Previšić, Željko Holjevac preuzeo je dužnost novog dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Senat Sveučilišta u Zagrebu sa 60 glasova za i uz dva suzdržana glasa prihvatio je prijedlog rektora Borasa da se obnašateljem dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta imenuje izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, dosadašnji prodekan za organizaciju i razvoj.

Rektor Boras je kao ključni razlog Previšićeve suspenzije naveo njegovu dob, jer kako kaže, on nakon navršene 71. godine života više ne može obnašati dužnost dekana.

Senat je obnašatelja dužnosti dekana ovlastio da osigura nesmetan početak nove akademske godine i redovito odvijanje nastave te svih djelatnosti Filozofskog fakulteta. Također, u sljedećem razdoblju, o. d. dekana mora osigurati provedbu izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta, a zatim i konstituiranje te rad Fakultetskoga vijeća.

Sve detalje možete pronaći na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari