Agronomski fakultet partner u projektu “RiskMan”

Piše
Mateo Galić

Apr 23, 2021

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao partner, sudjeluje u Erasmus+ projektu pod nazivom „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)“ – RiskMan.

Financiranje ovoga 805.030,00 eura vrijednoga trogodišnjega projekta osigurano je iz linije pod nazivom “Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju”– EAC/A02/2019. U okviru financiranja ERASMUS+, timovi iz Hrvatske, Italije, Grčke i Turske radit će na jačanju obrazovnoga kapaciteta za upravljanje rizikom unesenih akvatičnih vrsta u regiji zapadnoga Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).

Projekt će prvenstveno biti usredotočen na poboljšanje kvalitete visokoga obrazovanja, razvoj novih i inovativnih obrazovnih programa i modernizaciju sustava visokoga obrazovanja u ciljnim zemljama, ali i prijenosa znanja za dionike koji su povezani s projektnom temom u praksi (prvenstveno s industrijom akvakulture). Projektom je predviđen i razvoj platforme „Citizen science“ koja se temelji na znanosti, a koja će se koristiti kao polazna točka za uključivanje drugih sveučilišta, agencija, međunarodnih ili nacionalnih institucija kao koristan instrument za upravljanje stranim akvatičnim vrstama.

Također, ovim projektom će se pružiti prilika za prijenos znanja između akademije i prakse, odnosno praktična znanja će se primijeniti u industriji akvakulture, gdje je problem stranih akvatičnih vrsta jedan od temeljnih pitanja. Uz to, projekt će se izvoditi multidisciplinarnim pristupom, udruživanjem područja društvenih i prirodnih znanosti.

Mrežnu stranicu projekta možete vidjeti OVDJE.

Kontakt osoba: prof. dr. sc. Marina Piria, Agronomski fakultet

Foto: Pixabay

Komentari