Intervju

Izvještaji

Upoznaj grad

Untitled_Easy-Resize.com (1)

Info, Upoznaj grad

Mateo Galić

Muzej pošte i telekomunikacija

Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu osnovan je davne 1953. godine sa zadatkom da skuplja, obrađuje, čuva i izlaže i publicira građu i predmete koji prikazuju povijesni razvoj poštanskog i telekomunikacijskog prometa na tlu Republike Hrvatske.

više