Brucoši stigli na FOI

Piše
Petra Haleš

Sep 25, 2020

Nova akademska godina počinje u ponedjeljak, 28. rujna 2020., no brucoše na FOI-ju dočekali  su već danas na uvodnom predavanju.

Uoči početka nove akademske godine, Uprava, predstavnici pojedinih ureda i centara, kao i predstavnici studenata Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu su danas, poštujući sve protuepidemijske mjere, pozdravili gotovo 400 brucoša koji su prisustvovali uvodnom predavanju namijenjenom studentima prve godine preddiplomskih studija.

a

Predavanje se u prijepodnevnim satima prenosilo i online putem platforme Zoom za sve one koji, iz opravdanih razloga, nisu mogli prisustvovati predavanju u prostorima FOI-ja, posebice onih koji će pohađati stručni studij u FOI-jevim centrima u Sisku, Zaboku i Križevcima.

Uvodno predavanje je održano u 11 grupa raspoređenih tijekom cijelog dana, uz osiguravanje potrebne fizičke distance između studenata u dvoranama i dezinfekcije dvorana prije ulaska svake nove grupe studenata.

NIKAD VEĆI INTERES ZA FOI – UKUPNO 652 BRUCOŠA!

Uvodno predavanje je bila prilika za upoznavanje brucoša s radom Fakulteta, prije svega s načinom održavanja nastave u zimskom semestru, modelima praćenja nastave, korištenju servisa i aplikacija za studente FOI-ja, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te s djelatnicima stručnih i potpornih službi.

d

Studente su pozdravili članovi Uprave na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Ninom Begičević Ređep, koja je izrazila zadovoljstvo ovogodišnjim brojem upisanih studenata.

Od više od 2800 studenata koliko će ih u novoj akademskoj godini studirati na svim smjerovima i svim godinama studija, FOI ove godine ima 291 brucoša preddiplomskog studija Informacijski i poslovni studiji, 130 brucoša preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva te 208 brucoša stručnog preddiplomskog studija PITUP.

NASTAVA PREMA HIBRIDNOM MODELU

Nastava će se u novoj akademskoj godini izvoditi prema hibridnom modelu, kombinacijom kontaktne nastave i nastave na daljinu. Predavanja će se izvoditi na daljinu (online), dok će se seminarska nastava i laboratorijske vježbe izvoditi u kombinaciji nastave na daljinu i kontaktne nastave.

h

Pomno osmišljenim rasporedom prilagođenim za rad u manjim grupama, dodatno se doprinosi smanjenju broja istovremeno fizički prisutnih studenata i nastavnika u zgradi Fakulteta.

„Naši nastavnici, kao i stručni tim za podršku nastavi na daljinu, nastavit će činiti sve kako biste, uz potrebnu podršku i kvalitetnu nastavu, postigli željene rezultate. Više od 400 e-predmeta Fakulteta organizacije i informatike spremno je za početak nove akademske godine, kao i digitalni nastavni materijali u sustavu za e- učenje koji će biti korisni svakom studentu, a posebice visokorizičnim (ranjivim) skupinama koje neće moći prisustvovati kontaktnoj nastavi“ – poručila je dekanica Begičević Ređep ovogodišnjim brucošima.

b

BRUCOŠIMA E-PREDMET ‘VODIČ ZA STUDENTE FOI-ja’, ‘ESCAPE ROOM’ I NOVE APLIKACIJE

Kako bi brucošima olakšali provedbu i praćenje online nastave, FOI je ove godine pripremio e-predmet Vodič za studente FOI-ja, koji se nalazi u sustavu za e-učenje Moodle (uz digitalne nastavne i video materijale, interaktivne resurse, kvizove samovrednovanja i sl.) te Escape room za brucoše kako bi se na zanimljiv način upoznali sa centrima, uredima i službama Fakulteta.

Svim studentima na raspolaganju je aplikacija Moj raspored kako bi se mogli bolje snaći u svojim obvezama, a Centar za razvoj programskih proizvoda FOI-ja razvio je aplikaciju koja omogućava evidentiranje prisustva studenata na nastavi (kontaktno i online) putem mobilnih i drugih digitalnih uređaja.

e

PODRŠKA U ONLINE NASTAVI

Nastava na svim FOI-jevim studijima započinje u ponedjeljak, 28. rujna 2020., a važno je napomenuti da su za dolazak i fizički kontakt studenata napravljene sve pripremne radnje kako bi se maksimalno poštivale sve protuepidemijske mjere.

FOI otvara novoopremljene laboratorijske dvorane, bit će dostupna i mogućnost posudbe prijenosnih računala studentima za praćenje nastave na daljinu. Dodatno, studenti će imati termine za konzultacije kada će moći postavljati pitanja vezana uz praćenje nastave i tehničke upute za korištenje servisa FOI te dobiti odgovor u realnom vremenu od svojih starijih kolega i djelatnika FOI-jevih stručnih službi.

Komentari