Filozofski fakultet upisalo 77 studenata više nego prošle godine

Piše
Petra Haleš

Jul 27, 2020

Ove godine Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisalo je 935 brucoša i brucošica, što je 77 studenata više nego prošle godine.

Prvi put u povijesti Filozofskog fakulteta u Zagrebu provedeni su online upisi za nadolazeću akademsku godinu 2020/21. Provedba online upisa predstavlja značajan napredak u digitalizaciji procesa na fakultetu kojima se olakšavaju administrativni postupci studentima.

Uvažavajući epidemiološke preporuke za provedbu online upisa izrađena je web aplikacija pomoću koje su prikupljeni podaci i dokumentacija potrebni za upis, čime se sačuvalo zdravlje budućih studenata i zaposlenika.

Prema broju prijavljenih pristupnika na jedno upisno mjesto najveći interes iskazan je za jednopredmetni studij pedagogije na kojem se za jedno upisno mjesto natjecalo 19 pristupnika.

Kod dvopredmetnih studija najveći broj pristupnika natjecao se za jedno upisno mjesto na studiju antropologije gdje se 15 pristupnika natjecalo za svako upisno mjesto.

Najveći broj prijava pristupnika zabilježen je za jednopredmetni studij psihologije na kojem se 829 pristupnika natjecalo za upis na 78 raspoloživih upisnih mjesta.

Najveći broj studenata upisan je na dvopredmetnom studiju anglistike (120 studenata), te na dvopredmetnom studiju kroatistike (82 studenata) i jednopredmetnom studiju psihologije (78 studenata).

S Filozofskog fakulteta poručuju kako s veseljem čekaju početak nove akademske godine, bilo u virtualnom bilo u fizičkom formatu i nadaju se da će zajedno s brucošima i brucošicama stvarati sjajnu atmosferu učenja i istraživanja.

Komentari