Listopad je europski mjesec kibernetičke sigurnosti

Piše
Lorena Sikavica

Oct 27, 2020

Na Fakultetu organizacije i informatike (FOI), sastavnici Sveučilišta u Zagrebu tradicija i stečeni ugled u svijetu edukacije stručnjaka za kibernetičku sigurnost nameće posebno visoke standarde.

Ovo dinamično područje informacijskih znanosti ne dozvoljava stagnaciju edukacijskih programa. Prepoznavši zahtjeve industrije za kvalitetnim školovanjem i stručnom certifikacijom u području kibernetičke sigurnosti FOI je ove godine pokrenuo temeljito osuvremenjivanje programa specijalističkog poslijediplomskog studija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava.

Stručnjaci za informacijsku sigurnost jedni su od najtraženijih i najbolje plaćenih stručnjaka u području informatike. Kako bi istinski razumjeli ugroze i ranjivosti informacijskih sustava, ovi stručnjaci moraju razumjeti sve grane informacijskih tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje. Njihov je posao savjetovati najvišu upravu i biti dio njenog sustava za upravljanje rizicima poslovanja. U svijetu u kojem informacijski sustavi sve više ovise o vanjskim uslugama, kvalitetni stratezi za upravljanje razvojem i zaštitom informacijskih sustava postali su ključni djelatnici modernih organizacija.

Revidirani program poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava izrađen je u suradnji s Biljanom Cerin, članicom upravnog odbora najveće svjetske organizacije za stručnu certifikaciju u ovom području (ISC)2, a među predavačima su stručnjaci iz industrije i akademskog svijeta. Pored diplome sveučilišnog specijaliste za upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, kroz odabrane predmete studenti se pripremaju za polaganje brojnih stručnih certifikata. Tako je u nastavni program studija integriran cjelokupni pripremni tečaj za CISSP (Certified Information Systems Security Professional).

CISSP certifikati stručnjaci se redovito ubrajaju u nabolje plaćene stručnjake u IT-u, a potražnja za njima kontinuirano raste. Program svakog predmeta na studiju bit će izrađen u skladu s potrebama tržišta za specifičnim znanjima iz područja informacijske sigurnosti i predstavljat će odličnu osnovu za polaganje brojnih priznatih stručnih certifikata. Ovisno o sklonostima, studenti mogu birati i predmet koji će im olakšati polaganje CEH,CISACISMCRISC i drugih stručnih certifikata iz ovog područja – naglašava voditeljica studija izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec.

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih i izbornih disciplina. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom ujutro s tendencijom organiziranja izvođenja nastave na daljinu.

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova, te dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ.spec.inf. Ujedno, po završetku specijalističkog studija moguće je upisati poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti koji se također izvodi na Fakultetu organizacije i informatike, ali sa smanjenim opsegom ispita.

Natječaj je u tijeku, a više informacija možete saznati u Referadi za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr

Komentari