Otvoren natječaj za Erasmus+ studentsku mobilnost

Piše
Petra Haleš

Sep 20, 2020

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 17. rujna 2020. objavilo je natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. 

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 15. studenog 2020. – 31. svibnja 2022.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija*; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

(*mogućnost realizacije mobilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu ovisit će o rješavanju pitanja BREXIT te o statusu Ujedinjenog Kraljevstva u programu Erasmus+)

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. 

Iznosi financijske potpore za studente ovise o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku www.unios.hrili na zahtjev u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:

  1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC (OBAVEZNO POTPISATI NA SVIM POTREBNIM MJESTIMA I NE BRISATI TABLICE KOJE SE NE POPUNJAVAJU!)
  2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE
  3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA
  4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA

 Dodatne dokumente:

  1. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA S INVALIDITETOM ILI POSEBNIM POTREBAMA
  2. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA NIŽEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
  3. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE NEPOVOLJNOG POLOŽAJA STUDENTA (POGLEDATI DETALJNIJE U UPUTAMA ZA STUDENTE)

 ROK ZA PRIJAVU: 

16. listopada 2020.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra 2020./2021. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 15. studenog 2020. – 31. svibnja 2022.

UPUTE ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 16.10.2020.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

 

Komentari