I ti si ostao bez prava na subvencioniranu prehranu?

Piše
Iva Bucić

Oct 28, 2016

Početkom akademske godine ponovno su mnogi redoviti studenti ostali zatečeni jer su izgubili prava na subvencioniranu prehranu ako su lani skupili manje od 18 ECTS-a.

S manje od 18 bodova studenti nemaju pravo ni na stipendiju kao ni na smještaj u domu, a s obzirom na to da ih nakon parcijale uglavnom opet čekaju krcati semestri, nemaju vremena ni da zarade za život. Ovakvi su studenti posebno ranjiva skupina, no po pitanju subvencioniranja prehrane čak je i moguće nešto učiniti. Svoje prijedloge i prigovore na Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata trebate uputiti fakultetskom Studentskom zboru.

U sadašnjem su Pravilniku, donesenom prije tri, a izmijenjenom prije dvije godine, među ostalim, problemi to što studenti koji u prethodnoj godini nisu skupili bar 18 ECTS-a ove kao ni studenti koji su stekli manje od 36 bodova dvije godine zaredom nemaju pravo na subvencioniranu prehranu, iako imaju status redovitog studenta. U Istoj su situaciji i studenti koji studiraju bar godinu dana duže od propisanog trajanja studija.

Pravilnik proučite na ovoj adresi.

Komentari