Muzej pošte i telekomunikacija

Piše
Mateo Galić

Jul 18, 2018

Muzej pošte i telekomunikacija u Zagrebu osnovan je davne 1953. godine sa zadatkom da skuplja, obrađuje, čuva i izlaže i publicira građu i predmete koji prikazuju povijesni razvoj poštanskog i telekomunikacijskog prometa na tlu Republike Hrvatske.

Od svog osnutka Muzej je smješten u prvoj poštansko – brzojavnoj palači u Hrvatskoj, izrađenoj 1904. godine, na adresi Jurišićeva 13. (ulaz iz Palmotićeve), gdje se i danas nalazi.

20170411_101937

U prosincu 1997. godine Muzej je, iako u malom prostoru, otvoren za javnost, prikazujući povijesni razvoj poštanskog i telekomunikacijskog prometa u Hrvatskoj.

Pored mnogobrojnih telefonskih uređaja i poštanskih centrala ovdje možete vidjeti i prikaz prijenosa pisane poruke, postav poštanskih marki, a muzejska knjižnica broji preko 7 000 naslova građe iz područja telekomunikacija, telegrafije i telefonije, povijesti pošte, filatelistička literatura i zbirka rariteta.

20170411_100825

Posebno pažnju privlači interijer i raspored izložbenih eksponata koji vas vodi kroz povijest i zorno vam prikazuje nastanak i razvoj pošte i telekonunikacija.

Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak – 10-14 sati; četvrtak – 10-18 sati

Ulaz: besplatan

Photo galerija (35 slika)

Foto: Lodi media

Komentari