Pretplatna karta i za izvanredne studente

Piše
Mateo Galić

Apr 30, 2017

Od 1. svibnja izvanredni studenti u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću mogu koristiti prijevoznu uslugu ZET-a uz dodatnu pogodnost.

Prema dosadašnjim odredbama, pravo na studentsku pretplatnu kartu ostvarivali su, isključivo, studenti koji su pohađali redovan studij.
Riječ je o pretplatnoj karti kojom nezaposleni izvanredni studenti mogu kupovati mjesečni kupon prema važećem Cjeniku za studente.

Kako bi se regulirao korisnički status, prilikom prve kupnje pretplatnih kupona potrebno je doći na bilo koje prodajno mjesto ZET-a.
Napominjemo, kako pravo na spomenutu pretplatnu kartu, ne ostvaruju izvanredni studenti, ukoliko već prethodno ostvaruju pravo na:

  • mjesečnu socijalnu pretplatnu kartu prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • besplatnu pretplatnu kartu, temeljem važeće Odluke o socijalnoj skrbi.

Pravo na studentsku pretplatnu kartu u tekućoj akademskoj godini, izvanredni studenti ostvaruju temeljem:

  • evidencije informacijskog sustava akademskih kartica – ISAK, u tekućoj akademskoj godini, pravo na studentsku pretplatnu kartu ostvaraju temeljem statusa utvrđenog uvidom u navedeni sustav, te nisu u obvezi podnositi prethodno navedeni Zahtjev;
  • Zahtjeva za izdavanje studentske pretplatne karte, kojeg ovjerava nadležno visoko učilište  na kojem studiraju, s obveznom naznakom „IZVANREDNI STUDENT“;
  • potvrde Područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, prema mjestu prebivališta, kojom se potvrđuje da prema evidenciji osiguranika Zavoda, ima pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba, i
  • uvida u osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva.

Izvor: zet.hr

Komentari