Nagrade za najbolji stručni i znanstveni rad

Piše
Petra Haleš

Oct 08, 2017

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva.

Cilj najtkečaja je jačanje svijesti o značaju intelektualnog vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanje na bavljenje tematikom intelektualnog vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.

Nagrade Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske dodjeljuju se za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva, što uključuje seminarske i završne radove na preddiplomskim, diplomskim ili poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj ocijenjene i/ili obranjene u razdoblju od 1. studenog 2016. godine do datuma zatvaranja natječaja, kao i stručne i znanstvene radove znanstveno-nastavnog i akademskog osoblja objavljene u istom razdoblju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Za nagrade konkuriraju radovi objavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku i podneseni u skladu s uvjetima ovog natječaja.
Pravo natjecanja za nagrade imaju svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj iz svih znanstvenih područja odnosno svih studijskih usmjerenja, kao i znanstveno-nastavno i akademsko osoblje sa znanstveno-istraživačkih i akademskih institucija u Republici Hrvatskoj.
Jedan student ili studentica, odnosno autor ili autorica može na natječaj prijaviti samo jedan rad. Pristigli radovi se ne vraćaju.
Autori prijavljenih radova svojim sudjelovanjem u natječaju daju pristanak Zavodu da javno objavi njihove radove na internetskim stranicama ili bilo kojem drugom mediju koji pripada Zavodu.

Natječaj je otvoren od 20. lipnja 2017. do 15. studenog  2017. godine.  

Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena do 20. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Prijaviti se možete ovdje.

Izvor: dziv.hr

Komentari