SedamIT stipendija

Piše
Lorena Sikavica

Oct 09, 2017

SedamIT nudi stipendije u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku i Splitu.

Područje studiranja: FER (Zagreb), FOI (Varaždin), FERIT (Osijek), FESB (Split)

Mjesto studiranja: Zagreb, Varaždin, Osijek, Split

Broj stipendija:  minimalno jedna

Uvjeti za studente kandidate:

– državljani Republike Hrvatske

– redovni upis 1. ili 2. godine diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo)

– prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznad 3,00

– aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu

– iskazan interes za rad u ICT poduzećima

– nisu korisnici druge stipendije po istoj osnovi.

Pogodnosti za odabrane studente:

– mjesečna stipendija u iznosu minimalno 1.600 KN neto u periodu od 01. studenog do 31. listopada 2018. godine ili do završetka studija

– mogućnost produženja perioda stipendiranja

– mogućnost učenja u praktičnoj okolini (interni seminari ili praksa po dogovoru)

– moguće zapošljavanje nakon završetka fakulteta.

Prijava se treba sastojati od:

– životopisa s uključenim opisom preferencija kandidata (u kojem području bi želio/la raditi)

– ovjerenog prijepisa ocjena svih položenih ispita

– potvrda o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2017./2018. (prvi semestar)

– kopiju indeksa

– kopiju domovnice

– izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi

Postupak odabira:

– do 13.10.2017.: zaprimanje prijava kandidata

– do 20.10.2017.: selekcija – 1. krug

(prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)

– do 31.10.2017.: selekcija – 2. krug

(prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)

– do 31.10.2017.: potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima

Prednost kod odabira imaju slijedeći studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:

– s višom prosječnom ocjenom

– mjestom rođenja iz Slavonskog Broda

– slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.

Obveze odabranih studenata:

– potpisivanje Ugovora o stipendiranju te poštivanje njegovih odredbi.

Više o stipendiji možeš saznati na službenoj stranici.

Izvor: stipendije.info

Komentari