Stipendija Rotary Kluba Zagreb – Sesvete

Piše
Lorena Sikavica

Oct 09, 2017

Stipendija za stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu.

Dodjeljuju se 4 (četiri) stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za školsku 2017/2018. godinu u iznosu od 1.000 kn/mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta i visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete;

– da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,

– da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više.

– da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta ili Visokoškolske ustanove,

– da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, i okolici i to najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,

– da su državljani Republike Hrvatske,

– da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:

– kopije indeksa ili svjedožbe za dvije prethodne godine s prosjekom ocjena,

– nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ili  sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima

– dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,

– ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,

– ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,

– prima dječji doplatak,

– prima zaštitni dodatak na mirovinu,

– prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,

– ako kandidat živi u obitelji  nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,

– ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,

– ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,

– u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata.

Rok za podnošenje molbi za dodjelu stipendija je 30 dana od objave ovog natječaja.

Više informacija možete saznati na stranici ili na e-mailu: ulovec@sfzg.hr

Izvor: stipendije.info

Komentari