Riješite ovaj test za agente KGB-a

Piše
Mateo Galić

Jun 06, 2016

U bivšem SSSR-u na prijemnim ispitima studenti su morali rješavati razne zagonetke, a iste su se primjenjivale za testiranje inteligencije i zapažanja kandidata za obavještajnu službu KGB.

Dobro pogledajte ovu sliku i odgovorite na pitanja koja se nalaze ispod slike:

5

1. Jesu li su ovi ljudi do sada već puno puta kampirali?
2. Znaju li ovi ljudi dobro voditi kućanstvo?
3. Je li rijeka plovna?
4. Hoće li se rublje dugo sušiti?
5. Hoće li suncokret još puno rasti?
6. Koliko je daleko ovaj kamp od grada?
7. U koji grad leti avion?

56

Nadamo se da ste odgovorili na bar polovicu pitanja a evo i odgovora:
1. Očigledno kampiraju tek odnedavno: iskusni kamperi neće sklapati šator u ravnici.
2. Najvjerojatnije i ne baš. Riba se ne čisti od glave, dugme ne treba ušivati predugim koncem, drvo se sjekirom cijepa na panju.
3. Plovna je. Vidimo to po navigacijskom obilježju na obali.
4. Neće. Ima vjetra: plovak udice nosi uzvodno.
5. Suncokret je očigledno slomljen i uboden u zemlju, s obzirom na to da njegov cvijet nije okrenut prema Suncu, a slomljena biljka više neće rasti.
6. Ne više do 100 km, na većoj udaljenosti bi TV antena bila složenija.
7. Niti u jedan. To je avion za poljoprivredne radove.

Komentari