Pripreme za karantenu riječkih studenata

Piše
Petra Haleš

Oct 20, 2020

Pripreme za tešku jesen: Studentska karantena bit će u samačkom hotelu na Kantridi.

U studentskim domovima Sveučilišta u Rijeci smješteno je 1.300 studenata, a sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, nije dopušteno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

U praksi to znači da ako se kod studenta pojave znakovi bolesti karakteristični za zarazu COVID-19 ili je studentu izrečena mjera samoizolacije dok boravi u objektu smještaja Studentskog centra Rijeka, student odmah ili u najkraćem mogućem roku mora napustiti studentski dom, a do dolaska roditelja, odnosno druge punoljetne osobe iz istog kućanstva, student će biti smješten u prostoriju za izolaciju.

Finalna faza

Međutim, kako istovremeno samo u zimskom semestru na 13 riječkih fakulteta boravi i 100 stranih Erasmus studenata, Sveučilište s Gradom Rijekom dogovara prostor karantene, koju će, najavljuje prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. Marta Žuvić, koristiti i studenti smješteni u studentskim domovima ako su u nemogućnosti organizirati odlazak kući. Studentska karantena bit će organizirana u samačkom hotelu, poznatom tobleroneu, na Kantridi.

Studentima bi za potrebe karantene trebalo biti na raspolaganju deset soba, a u suradnji sa Studentskim centrom Rijeka po potrebi će se organizirati i dovoz obroka

– Dogovori s Gradom Rijekom su u finalnoj fazi, a kao prostor karantene za studente dogovoreno je korištenje samačkog hotela »3. maja« na Kantridi. Studentima bi za potrebe karantene trebalo biti na raspolaganju deset soba, a u suradnji sa Studentskim centrom Rijeka po potrebi će se organizirati i dovoz obroka za studente koji su u samoizolaciji ili pak imaju pozitivan nalaz na koronavirus te nisu u mogućnosti organizirati odlazak kući, najavljuje prorektorica.

Na raspolaganju u samačkom hotelu imat će i uslugu diplomiranog sanitarnog inženjera, a riječ je o objektu koji je Grad proteklog ljeta osposobio kao karantenu za turiste čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju, kao i organiziranu karantenu, odnosno samoizolaciju za zdrave kontakte gostiju.

Stroga pravila

Epidemiološka pravila za studente nalažu da je u slučaju zaprimanja pozitivnog nalaza na SARS-CoV-2 nužno organizirati izolaciju u objektu smještaja ne dulje od 48 sati od zaprimanja pozitivnog nalaza, pri čemu korisnik smještaja obavezno sam boravi u sobi za izolaciju. Nakon toga organizira se premještaj korisnika smještaja u organiziranu izolaciju koju osigurava nadležni Stožer civilne zaštite u odgovarajućem prostoru izvan objekta smještaja, a ako narušeno zdravlje to zahtijeva, osigurava se hospitalizacija.

U slučaju zaprimanja negativnog nalaza na SARS-CoV-2, korisnik smještaja ostaje u objektu smještaja pod istim uvjetima kao prije pojavljivanja znakova bolesti te se vraća u svoju sobu, a može se vratiti u objekt smještaja sukladno odluci liječnika, odnosno kada prestaje biti zarazan za druge, neovisno o tome radi li se o COVID-19 ili nekoj drugoj zaraznoj bolesti, piše Novi list.

Foto: Pixabay

Komentari