Strijelac – ljubav prema cijeloj kreaciji

Piše
Branka Kovač

Nov 21, 2016

Strijelac je vatreni znak kojeg hrane nove spoznaje i avanture. Zbog svoje ljubavi prema različitim oblicima kreacije, postaje most između kultura i omogućava razumijevanje onoga što nam je strano.

Sunce je ušlo u znak Strijelca, i svima rođenima u tom razdoblju želimo sretno osvještavanje i istraživanje ove prekrasne vatrene energije! Za bolje snalaženje kroz životne izazove koje nosi priča Strijelca, pogledat ćemo što se događa s energijom Vatre kada se izražava kroz taj znak.

Zrela Vatra

Stijelac je treći u nizu vatrenih znakova. Počeli smo s Ovnom, koji je pokretačka snaga, vatra svjesna same sebe. U Lavu, Vatra svoju kreaciju i ljubav želi dati drugima, želi da ono što je stvorila bude viđeno, i želi pokazati i sebe. U Strijelcu, Vatra je sazrela i ima mogućnost osim svog vlastitog plamena vidjeti i tuđi, i diviti mu se jednakom mjerom kao što se divi sebi.

Možemo zamisliti Ovnovu energiju kao moment u kojem se pali šibica, prvi oštri potez koji stvara plamen. Lav je plemenska vatra koja grije cijelo selo. Plamen daje, ali i prima – u središtu je pozornosti cijele zajednice. Strijelac je olimpijski plamen prenesen u daleku zemlju. To je zrela vatra koja se našla u potpuno drugačijoj kulturi, ali gori jednakom snagom. Ona daje znak da smo svi u srži isti, samo se izražavamo na drugačiji način. Strijelčev plamen voli jednakom snagom bilo koji oblik kreacije.

strijelac

Ljubav prema različitom

Postoji priča o trojici slijepaca koji dodiruju slona, jedan za rep, drugi za nogu, treći za surlu. Svaki opisuje slona na svoj način, i međusobno se prepiru jer ga doživljavaju različito. Strijelac bi bio taj koji slona čas povlači za rep, čas hvata za nogu, čas mu se vješa po surli; i nama uzbuđeno priča o svemu što taj slon je. Mi bismo se mogli mrštiti i Strijelcu spočitavati da slon ne može biti sve to. Ili je poput repa tanak i brz, ili je poput noge debeo i težak, ili je poput surle savitljiv i spretan. Ali Strijelac je tu da nam priča priče o svemu što je doživio.

On nam donosi izvještaj iz dalekog svijeta, iz zemalja koje nikada nismo vidjeli i čije običaje ne možemo razumijeti. On zbog svoje ljubavi prema kreaciji bilo što drugačije može sa zanimanjem proučiti do detalja. Može se uklopiti u drugu kulturu, i onda postati most između dva svijeta. Rođen u jednom, i ponovno rođen u drugom, on pomiruje različite svjetove kao dijete svoja dva rastavljena roditelja. Jer Strijelac kao vatreni znak ima sjećanje da je naš Izvor jedan i da sve stvoreno dolazi iz Jednoga. Svemu što vidi, Strijelac pristupa s ljubavlju i to mu omogućava razumijevanje.

strijelac

Veći od Boga

Sve što se Strijelcu čini zanimljivim i vrijednim, on prihvati kao dio sebe. Upoznajući svijet sve više i više, i prisvajajući znanje, Strijelac se napuhava kao balon. U jednom trenutku, kad nakupi toliko različitih iskustava, može pomisliti da nema ništa više za istražiti. Sve što je kreirano, on je spoznao i sada je to dio njega. On nije Bog. On obuhvaća sve što je ikada stvoreno – on je veći od Boga!

I tada Strijelac trune. Postaje destruktivna sila koja nameće svoju viziju, svoje ideje i ne priznaje nikoga drugoga ni ništa drugo. Smatra da je uvijek u pravu i ne oklijeva ispustiti svoj pravednički bijes na one koji se s njim ne slažu. Umjesto da daje ljubav, dijeli prodike.

Vatra uvijek traži novu kreaciju. Ako je zarobljena u nekim okvirima, ili će spaliti sve oko sebe i krenuti dalje, ili će se ugasiti. Hranite vatrenu energiju novim spoznajama, počastite je novim avanturama i gledajte kako raste njena sposobnost da voli.

Komentari