“Indeks digitalizacije – potencijal i prepreke bržem rastu”

Piše
Lorena Sikavica

Jun 28, 2018

Konferencija “Indeks digitalizacije – potencijal i prepreke bržem rastu” će se održati 2. srpnja u 12 sati u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6.

Konferenciju organiziraju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog instituta, Zagreb, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Na konferenciji će po prvi put biti predstavljeni ključni nalazi o stupnju digitaliziranosti Hrvatske, u sklopu šire međunarodne studije “Utjecaj digitalne transformacije na zemlje zapadnog Balkana”. Riječ je o prvoj studiji koja je izračunala indekse digitalizacije šest zemalja zapadnog Balkana i stavila ih u međusobni odnos. Bit će predstavljene i konkretne preporuke za otklanjanje prepreka koje usporavaju digitalni razvoj Hrvatske.

Studiju će predstaviti voditelji istraživanja:

  • dr. sc. Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog Instituta, Zagreb
  • dr. Florian Bieber, direktor Centra za jugoistočne europske studije Sveučilišta u Grazu u Austriji

Nakon predstavljanja studije održat će se panel rasprava koja će po prvi puta okupiti sve ključne dionike procesa digitalizacije Hrvatske koji će na temelju stručne podloge podijeliti svoja viđenja o tome kako možemo ubrzati proces digitalizacije i iskoristiti njen puni potencijal.

Komentari