Ljetni smještaj u SD “Stjepan Radić”

Piše
Petra Haleš

Jun 12, 2018

Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija mogu koristiti ljetni smještaj u SN ,,Stjepan Radić“ od 16. srpnja 2018. do 31. kolovoza 2018. godine.

Studenti koji žele koristiti ljetni smještaj mogu se prijaviti u upravi studentskog doma u kojem su smješteni od dana objave ove obavijesti do 27. lipnja 2018. godine.

Studenti koji trenutno nisu u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u Poslovnicu za smještaj do 27. lipnja 2018. godine.

Cijena ljetnog smještaja iznosi 900,00 kuna i plaća se u studentskom domu u kojem se student prijavljuje.

Studenti koji imaju studijske obaveze na fakultetu iza 15. srpnja 2018., uz predočenje potvrde sa fakulteta, mogu koristiti pravo na produženi smještaj. Cijena navedenog smještaja iznosi 20,00 kuna / noć (PDV je uključen u cijenu).

Potvrdu za ostvarivanje prava na produženi smještaj potrebno je donijeti u Poslovnicu za smještaj (Savska cesta 25). Na istoj treba biti jasno naznačeno do kada student ima studijske obaveze.

Napomena:

–          domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja

Komentari