Svečano promovirano novih 368 doktora znanosti

Piše
Lorena Sikavica

Jul 01, 2018

Danas su u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održane dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 368 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve svečanosti u 10 sati promovirana su 183 kandidata, a na drugoj njih 185.

U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta došli u dvjema povorkama koje su predvodila dva sveučilišna pedela, zbog čega je između 9:20 i 9:30 sati te između 13:20 i 13:30 sati kratkotrajno obustavljen promet na sjevernoj strani Trga Republike Hrvatske. Prema zgradi Hrvatskog narodnog kazališta desetak minuta kasnije kretala se povorka prorektora i dekana predvođena rektorom, koju su dva sveučilišna pedela povela do Zdenca života, gdje je organizirano fotografiranje. Povorka rektora, prorektora i dekana potom je u zgradu Hrvatskog narodnog kazališta ušla na glavni ulaz.

Promocije su započele svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna RH. Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stran, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur.

Svečanostima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nazočili su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičić i predstavnica Grada Zagreba Sanja Urek.

U ime novopromoviranih doktora znanosti i umjetnosti uzvanicima se na prvoj svečanosti obratila Biljana Vranković, koja je doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a na drugoj promociji zahvalu je izrekao Marko Dušak, koji je doktorirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari