Funkcionalna prezentacija: Uz gifove

Piše
Ivona Radić

Apr 15, 2015

Slijedite ovih pet koraka za uspješnu i učinkovitu prezentaciju.

Vještinu korištenja vizualnih pomagala tijekom prezentacije seminarskoga rada ili istraživanja nužno je savladati ako želite uspješno izvršiti obveze unutar određenoga kolegija ili konferencije i u konačnici, razviti primjerene vještine izlaganja za studijske i kasnije, profesionalne potrebe. U nastavku donosimo osnovne smjernice o izgledu, sadržaju i strukturi učinkovite i funkcionalne prezentacije.

1. Držite se propisanoga vremena

5

Ako ste posvetili puno vremena pripremi materijala za seminarski rad ili znanstveni rad za konferenciju, za očekivati je da ste i u mogućnosti izlagati o toj temi i dulje od optimalnoga trajanja prezentacije, tj. od vremena koje je za vas odvojeno u sklopu kolegija ili konferencije. Unatoč tomu, jedan od elemenata koji čini dobro razvijenu vještinu prezentacije je i vaša sposobnost konciznog i jasnog izražavanja ideja i zaključaka u ograničenom vremenu. To znači da ćete se vjerojatno morati suzdržati od spominjanja svakoga elementa vašega rada, ali ćete isto tako prenijeti najvažnije informacije na način koji vašim kolegama omogućava suvislo razumijevanje ključnih elemenata rada. Također, potrudite se da vaše usmeno izlaganje bude vremenski koordinirano sa sadržajem pojedinog slajda.

2. Koristite natuknice, optimalan broj slajdova i ne zatrpavajte jedan slajd s previše sadržaja

1

S obzirom na prosječno trajanje izlaganja od 15 do 20 minuta, vaše kolege moraju pratiti vaš govor i sadržaj koji je prikazan na pojedinom slajdu prezentacije u vrlo kratkome vremenskom intervalu. Ako pretjerate s brojem slajdova, morat ćete vrlo brzo preskakati s jednoga slajda na drugi, što će djelovati veoma zbunjujuće vašoj publici. Isto tako, pojedini slajd ne smije sadržavati previše sadržaja, a posebno ističemo važnost racionalizacije verbalnih sadržaja po slajdu. Uz iznimku nekoga citata koji želite posebno istaknuti, držite se norme od otprilike pet natuknica prosječne duljine po slajdu. S obzirom na spomenutu racionalizaciju sadržaja i fokus na natuknice, a ne na pune rečenice, ovako ćete izbjeći dojam da ste došli pročitati svoju prezentaciju publici, a ne prezentirati svoj rad kolegama uz pomoć prezentacije. Svrha prezentacije jest približiti vaš rad publici, a ne preopteretiti kolege s gomilom informacija u vizualnom i verbalnom modalitetu. Povrh toga, previše sadržaja na jednom slajdu prisilit će vas da koristite manji font, što će dodatno otežati mogućnost publike da uspješno prati vaše izlaganje.

3. Umjereno s dizajnom prezentacije

2

Programi za izradu prezentacija nude raznolike mogućnosti uređivanja vaše prezentacije, od strukture i dizajna slajdova do umetanja popratnih slikovnih i multimedijalnih sadržaja. Određena razina truda pri dizajnu prezentacije je svakako poželjna jer time potičete interes vaše publike za temu vašega izlaganja i činite vašu prezentaciju koherentnijom i informativno bogatijom. Ipak, ne treba pretjerivati sa suviše šarolikim izgledom prezentacije i s previše efekata u prikazu sadržaja. Prezentacije se najčešće koriste u formalnim okruženjima kao što je izlaganje tijekom kolegija ili konferencije te je potrebno da vaša prezentacija odražava istu razinu formalnosti u svome dizajnu. Pretjerana dekorativnost prezentacije odvlači pozornost od sadržaja i teško ju je pratiti.

4. Priprema, priprema, priprema

3

Prije samoga izlaganja provjerite jeste li u mogućnosti izložiti unutar zadanoga vremena sve što ste uključili u prezentaciju. Korisno je održati probno izlaganje uz mjerenje vremena. Sastavite bilješke kojima možete pribjeći ako u određenom trenutku tijekom izlaganja zaboravite što ste htjeli reći. Provjerite ima li vaša prezentacija glavu i rep, odnosno odražava li njezina struktura logičan slijed svakoga rada – uvod, središnji dio i zaključak. U konačnici, prođite prezentaciju prije samoga izlaganja kako biste izbjegli tipfelere, gramatičke i pravopisne greške te nelogičnosti u strukturi. Poželjno je ne izlagati u sjedećem položaju. Pripazite na govor tijela – držanje i geste trebaju odražavati vaše stavove i naglašene dijelove prezentacije, ali opet na umjeren način. Sukladno tomu, pažljivo odaberite odjevnu kombinaciju za izlaganje.

5. Budite zanimljivi

4

Iako je struktura prezentacije poprilično uniformna s obzirom na standardne elemente uvoda, središnjega dijela i zaključka, odaberite i strateški poredajte elemente prezentacije na način koji će zaintrigirati publiku. Primjerice, možete započeti s nekom zanimljivom i/ili šokantnom statistikom, anegdotom iz svakodnevnoga života ili opisom razloga zašto ste odabrali baš tu temu. Pružite vašoj publici i kolegama razlog zašto vas trebaju saslušati. Iako se prezentacijom izlažu objektivne činjenice i argumenti, ona je i sama vrsta strukturiranoga narativa. Kao i svaki književni narativ ili članak u medijima, potrebno je potaknuti zanimanje i postupno izgraditi napetost kako bi publika s interesom pratila izlaganje i iščekivala zaključak rada. To možete postići postavljanjem intrigantnih retoričkih pitanja, direktnim obraćanjem publici ili primjerenim gestama i tonom glasa.

Komentari