Liječnički pregled za studente

Piše
Ana Leko

Jun 29, 2015

Pozivaju se studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta koji imaju pravo na smještaj u studentskom domu da dođu na liječnički pregled.

Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Služba za školsku i adolescentsku medicinu objavili su poziv za studente Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu za liječnički pregled.

Pozivaju se svi studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta koji su ostvarili ili će uskoro ostvariti pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2015./16. da obave liječniki pregled za smještaj u studentski dom.

Liječnički pregledi studenata će se obavljati od 29. lipnja do 10. srpnja u ambulanti za školsku i sveučilišnu medicinu u Laginjinoj 16 (1. kat desno) i to neparnim datumima od 8 do 10 sati, a parnim datumima od 14:30 do 16:30 sati.

Potrebno je ponijeti Indeks i kemijsku olovku. Studenti s kroničnim bolestima mole se da ponesu i medicinsku dokumetaciju na uvid.

Komentari