Natječaj MORH-a za kadetsku službu u jesenskom roku

Piše
Lorena Sikavica

Jul 24, 2018

Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018. godine.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 20. srpnja 2018. godine, javni natječaj za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2018./2019. u status kadeta/kadetkinja, u jesenskom upisnom roku, na prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija na:

– Sveučilište u  Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva, do 70 kandidata/kinja,

– Sveučilište u Splitu, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo, do 30 kandidata/kinja.

Kandidati/kinje se prijavljuju  u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete. U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15 i 138/15).

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u drugom upisnom roku u rujnu 2018.

Upise na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuju Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, početkom rujna 2018. godine bit će upućeni na pripremni kamp.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (Narodne novine, br. 158/13 i 5/17.).

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, telefon 01/3784-812 i 01/3784-814 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Izvor: morh.hr

Komentari