Stipendiranje studenata s invaliditetom!

Piše
Petra Haleš

Feb 03, 2021

Poduzeće APIS IT raspisalo je natječaj za stipendiranje jednog studenta s invaliditetom u neto mjesečnom iznosu od 2.500,00 kuna koji će se dodjeljivati računajući od 1. listopada 2020. za vrijeme trajanja statusa redovitog studenta. 

Stipendiju može ostvariti student koji podnese prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije studentu s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Natječaj) i ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je osoba s invaliditetom registrirana u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
 • da je državljanin Republike Hrvatske;
 • da je redoviti studenti nekog od dolje navedenih fakulteta:
 • Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER)
 • Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, odsjek Matematika
 • Fakulteta organizacije i informatike
 • Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, studijski programi:
 • Ekonomija
 • Poslovna ekonomija
  • Menadžerska informatika
  • Računovodstvo i revizija
  • Financije 
 • Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, studijski programi:
 • Informatika
 • Računarstvo
 • Digitalna ekonomija
 • Filozofskog fakulteta:
 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 • Visoko Učilište – Algebra, studijski programi:
 • Programsko inženjerstvo
 • Sistemsko inženjerstvo
 • Veleučilište Baltazar Zaprešić, studijski programi :
 • Poslovanje i upravljanje – Poslovna ekonomija i financije
 • Poslovanje i upravljanje – Menadžment uredskog poslovanja
 • Informacijske tehnologije
 • Upravljanje inovacijama
 • Menadžment javnog sektora
 • Financijski menadžment
 • Projektni menadžment

– da nema, osim iz zdravstvenih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajanja tijekom studija;

– da nije apsolvent ni student razlikovne godine studija;

– da u godini u kojoj se prijavljuje nije upisano mirovanje studentskih obveza.

 1. Stipendija se dodjeljuje, računajući od 1. listopada 2020., za trajanja statusa redovitog studenta

Neto iznos Stipendije iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

 1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: invaliditet i težina oštećenja, uspjeh na studiju, postignuti i priznati rezultati studenta na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta.

O dodjeli stipendije odlučivat će povjerenstvo koje će biti sastavljeno od 3 člana

 1. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je zaključno s 13.2.2021.

Prijava na  Natječaj dostavlja se na mail adresu natjecaj.posao@apis-it.hr

U prijavi je potrebno priložiti:

 1. Motivacijsko pismo
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu: domovnica (preslika) i važeća osobna iskaznica (preslika obje strane),
 4. Rješenje o postojanju tjelesnog oštećenja
 5. Potvrdu o redovitom upisu semestra/nastavne godine u akademskoj godini 2020./2021. Ako je student  upisan  na još jedno visoko učilište, u svrhu ostvarivanja dodatnih bodova potrebno je priložiti i potvrdu o upisu na to visoko učilište u akademskoj godini 2020./2021.
 6. Svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine  studija (preslike), odnosno službeni prijepis ocjena svih prethodnih godina studija za studente viših godina studija;
 7. Službeni prijepis ocjena svih prethodnih godina preddiplomskog studija za studente prve godine diplomskog studija
 8. Službeni prijepis ocjena prve godine diplomskog studija za studente druge godine diplomskog studija

Napomena: jedna potvrda može sadržavati više podataka traženih u navedenim točkama

 1. Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju liječnika specijalista ako je kandidat iz zdravstvenih razloga zaostajao tijekom studiranja (preslike);
 2. Dokaz o postignutim i priznatim rezultatima studenta ili sudjelovanju na državnim  ili međunarodnim natjecanjima na jednom  području znanosti, umjetnosti ili sporta ostvareni u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijedlog kandidata za dodjelu Stipendije studentu s invaliditetom bit će objavljen na web stranici APIS IT d.o.o. (www.apis-it.hr) u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

S izabranim studentom sklopit će se ugovor o Stipendiranju. Ukoliko  izabrani student odbije potpisivanje ugovora o Stipendiranju, isti gubi pravo na Stipendiju te na njegovo mjesto stupa sljedeći, niže rangirani student.

Za trajanja ugovora o korištenju Stipendije, korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

Kandidati za dodjelu Stipendije koji su upisali godinu studija za koju su već primili Stipendiju, ne mogu ostvariti Stipendiju za ponovno pohađanje iste godine studija.

Kandidati za dodjelu Stipendije ne mogu ostvariti Stipendiju za već stečenu razinu obrazovanja.

Korisnik stipendije je obvezan po završetku akademske godine dostaviti Davatelju stipendije potvrdu o uspješno završenoj akademskoj godini za koju je stipendiran, odnosno dokaz o upisu u narednu akademsku godinu.

Natječaj za dodjelu stipendije studentima s invaliditetom je objavljen na službenim Internet stranicama APIS IT-a.

Komentari