Natječaj za upis na doktorski studij Mediji i komunikacija

Piše
Petra Haleš

Jul 28, 2020

Sveučilište Sjever raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski Sveučilišni (doktorski) studij Mediji i Komunikacija za stjecanje akademskog stupnja doktorice/doktora znanosti akademska godina 2020./2021.

Studij traje šest semestara.
Broj upisnih mjesta: 15 studenata.
Iznos školarine po semestru: 7.500,00 kuna.
Školarina ne uključuje troškove upisa, prijave i obrane doktorske disertacije, izdavanja diplome i promocije.
Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.

Prijavni obrazac ispunjava se isključivo u elektronskom obliku i dostavlja sa svim ostalim potrebnim dokumentima.

Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever, ovdje.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica,
Studentska služba (za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Mediji i komunikacija“),
Trg dr. Žarka Dolinara 1,
48 000 Koprivnica.

Natječaj je otvoren zaključno do 15. listopada 2020. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Sveučilište zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Više informacija potražite ovdje.

Komentari