Prijavi svoj rad na 9. DeSADU

Piše
Petra Haleš

Sep 08, 2017

Akademija dramske umjetnosti poziva sve zainteresirane studente i studentice preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu da prijave svoje originalne teorijske radove. 

Odabrani radovi bit će pozvani na studentsku konferenciju kao dio 9. revije DeSADU koja će se održati početkom studenoga na ADU.

1

Događanje DeSADU prilika je za mlade dramaturge i autore „koji dolaze” da javno prezentiraju svoje nove dramske radove pred publikom i tako izravno ispitaju funkcioniranje svojih radova u sučeljavanju s reakcijama publike, za što nemaju prilike u redovnom nastavnom procesu. Festival je natjecateljskog tipa, a najbolji dramski tekstovi uprizoruju se na kazališnoj reviji KRADU.

Teorijski radovi moraju biti u opsegu od 3 do 5 kartica teksta na zadanu temu Politike gledanja. Radovi trebaju poštivati opće akademske odredbe i biti napisani sukladno njima. Uz rad je potrebno predati i sažetak u opsegu do 300 riječi, te priložiti podatke o autoru/ici (ime i prezime, fakultet, godina studija). Radove možete slati do ponoći (00:00) 10. listopada 2017. na e-mail: desadu@adu.hr

Komentari