Projekt Vitamini u sredini

Piše
Mateo Galić

Apr 26, 2021

Projekt Vitamini u sredini nova je javnozdravstvena kampanja koja je proizašla iz suradnje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta i Akademije dramske umjetnosti.

Cilj je projekta educirati studente i učenike srednjih škola o značaju vitamina i zdrave prehrane koristeći se audio-vizualnim materijalima i plakatima.

Kampanja je zamišljena kao platforma za komunikaciju Medicinskog fakulteta i naizgled nespojivih umjetničkih studija, čime bi se potaknula suradnja i stvaranje kreativnih rješenja. Isto tako, ovakvom se suradnjom potiče izlazak studenata iz zone komfora, kao i stjecanje novih znanja vezanih uz prehranu, slikanje, glumu i dizajn.

Poučeni prethodnim iskustvima, prepoznat je problem prijenosa poruka o zdravoj prehrani studentima i srednjoškolcima, koji ove teme često doživljavaju kao suhoparne i dosadne. Iz tog razloga, organizator se odlučio na transmedijski pristup.

Korištenjem raznovrsnih audio-vizualnih materijala, cilj je potaknuti mlade da putem QR kodova na plakatima otvaraju multimedijske sadržaje na društvenim mrežama koje imaju edukativan karakter s humorističnom notom. Također, video zapisi podučavaju kako unositi dovoljne količine svih vitamina putem raznovrsne prehrane bez potrebe za suplementima. Ovakvim načinom pristupa ovoj važnoj temi želi se razbiti stigmu da su javnozdravstvene intervencije dosadne i da je pravilna prehrana neukusna i teška za održavanje.

Foto: Pixabay

Komentari