Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a

Piše
Lorena Sikavica

Feb 08, 2018

Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak 9. veljače 2018. u 9 sati na adresi Horvatovac 102a. 

Simpozij se od 2016. godine održava drugi puta. Studenti sedam doktorskih studija Fakulteta (Matematika, Kemija, Biologija, Fizika, Oceanologija, Geologija i Geografija) predstavit će svoja istraživanja u obliku 29 kratkih usmenih priopćenja i 49 posterskih izlaganja. U okviru događanja održat će se i dva predavanja na temu uspješnoga razvoja inovacija te zaštite intelektualnoga vlasništva.

Više na: unizg.hr

Komentari