Mladi otvorili javnu raspravu o novom zakonu o pobačaju

Piše
Lorena Sikavica

svibnja 16, 2018

U utorak se u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održao okrugli stol „Novi zakon o pobačaju – što očekivati?“ u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska, čime je otvorena javna raspravu o novoj zakonskoj inicijativi za regulaciju prekida trudnoće. Na okruglom stolu prisustvovali su doc. dr. sc. Trpimir Goluža, dr. sc. Josip Markotić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička i dr. sc. Petar Tomev Mitrikevski.

Raspravu je otvorio doc. dr. sc. Josip Markotić te naglasio kako prilikom nove zakonske regulacije moramo biti svjesni što to točno zabranjujemo, a što legaliziramo, iz kojih razloga te tko su autoriteti koji o tome odlučuju. Markotić je naglasio i kako pitanje granica u trenutnom Zakonu o zdravstvenim mjerama iz 1978. godine nije jasno kao što nije jasno niti da postoji kvantitativni ili kvalitativni skok u razvoju ljudskog embrija. Istaknuo je i  kako je svođenje pitanje prekida trudnoće na reproduktivno zdravlje pojednostavljen i nedovoljno prikladan pogled na stanje stvari.

Dr. sc. Peter Tomev Mitrikeski napomenuo je kako život od trenutka nastanka na Zemlji kontinuirano postoji u svojim različitim oblicima. Prirodna znanost ne rješava moralnu dilemu putem činjenica, ali te činjenice moraju biti poznate kada država pravno regulira prekid trudnoće, smatra Mitrikeski. Država mora pravno regulirati ovo pitanje i pri tome uzeti u obzir tradiciju i način življenja okoline.

Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička naglasila je kako svaki liječnik ima pravo na priziv savjesti ukoliko se to pravo ne kosi s pravilima struke te ne ugrožava život i zdravlje pacijenta. Prikazala je pravno utemeljenje prava na priziv savjesti u međunarodnopravnim i nacionalnim pravnim dokumentima. Također, prikazala je problematične točke i sukob određenih prava na primjerima presuda Europskog suda za ljudska prava i drugim pravnim dokumentima.

Predsjednik Hrvatske liječnike komore, doc. dr. sc. Trpimir Goluža je napomenuo kako je priziv savjesti odličan institut koji liječnicima u najtežim moralnim pitanjima omogućuje integritet. Goluža se zalaže za regulaciju prava na priziv savjesti kroz detaljniju regulaciju načina na koji se priziv savjesti može uložiti i kroz liječnički registar priziva savjesti.

Smatra kako hrvatsko društvo zazire od javne rasprave o ovoj temi te u ovoj temi pojedini pseudoautoriteti guše intelektualnu slobodu.

Raspravom je zaključeno kako život počinje začećem, a  svi sudionici složili su se da država ima odgovornost i dužnost omogućiti  dodatnu edukaciju i savjetovanja u pitanju pobačaja.

Komentari