Sutra predstavljanje izvješća istraživanja EUROSTUDENT V

Piše
Ana Leko

Apr 13, 2016

Najnovije izvješće EUROSTUDENT V pruža detaljan uvid u socijalne i ekonomske uvjete studentskog života u Hrvatskoj, a sutra će ga u MZOS-u predstaviti ministar Predrag Šustar. 

EUROSTUDENT je međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi u 30 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja. Nositelj nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Hrvatsku je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS), a Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je izradio nacionalno izvješće.

Izvješće će predstaviti ministar Predrag Šustar i autori izvješća. Predstavljanje izvješća istraživanja Eurostudent V će se održati sutra, 14. travnja u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH (Donje Svetice 38, Dvorana I u prizemlju).

Istraživanje EUROSTUDENT se provodi s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskog procesa. Cilj socijalne dimenzije visokog obrazovanja je da studentska populacija koja upisuje, pohađa i završava visoko obrazovanje na svim razinama odražava različitost naših društava uz naglasak da studenti trebaju biti u mogućnosti završiti studijske programe bez prepreka koje proizlaze iz njihova socijalnog i ekonomskog statusa.

Potrebno je stoga različitim mjerama omogućiti da svi imaju iste prilike sudjelovati u visokom obrazovanju neovisno o socio-ekonomskom statusu, podrijetlu, rodu, rasi, dobi, pripadnosti određenoj etničkoj skupini, zdravstvenom stanju i dr. Obrazovne politike moraju proizaći iz prikupljenih podataka i ustanovljenih potreba pa je stoga istraživanje EUROSTUDENT glavni mehanizam kojim se prati unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja među državama članicama Bolonjskog procesa.

EUROSTUDENT V donosi pregled socijalnih i ekonomskih uvjeta studentskog života u Hrvatskoj

U Hrvatskoj 79% studenata studira na sveučilištima, 15% na veleučilištima i 6% na visokim školama. Polovica od ukupnog broja studenata koji su sudjelovali u istraživanju (51%) je imala status redovitih studenata koji ne plaćaju školarinu. Žene čine većinu studentskog tijela (56%). Većina studenata u Hrvatskoj upisuje studij prvi put s 18 godina (njih 51%), odnosno s 19 godina (njih 36%). Ukupno 46% studenata dolazi iz obitelji gdje je barem jedan roditelj visokoobrazovan i 51% iz obitelji gdje barem jedan roditelj ima završenu srednju školu. U Hrvatskoj polovina (50%) svih studenata živi s roditeljima. U studentskim domovima smješteno je svega 8% studenata. Tijekom semestra 44% studenata je obavljalo neki plaćeni stalni ili povremeni posao. Plaćene poslove tijekom studija češće obavljaju studenti stručnih studija te izvanredni studenti.

Prosječni ukupni semestralni trošak za studente u Hrvatskoj iznosio je 15 417 kn. Taj iznos uključuje troškove života i studija. Studenti koji su sudjelovali u istraživanju istaknuli su tri su najvažnija izvora mjesečnih prihoda: obitelj, posao i stipendije. Obitelj je najučestaliji izvor prihoda za većinu studenata i ovaj izvor prihoda navodi 88% anketiranih studenata. Posao kao jedan od izvora prihoda navodi nešto više od četvrtine studenata (27%). Stipendije kao izvor prihoda navelo je nešto manje od četvrtine studenata (23%). Više od trećine studenata (37%) svoje financijske teškoće ocjenjuju vrlo ozbiljnima ili ozbiljnima, posebno studenti koji rade, stariji studenti, studenti roditelji i studenti javnih veleučilišta i visokih škola.

Prema nalazima istraživanja, 50,7% studenata završilo je gimnaziju prije upisa na visoko učilište, a 43,1% četverogodišnju strukovnu srednju školu. Studenti sa završenom gimnazijom čine većinu studenata na sveučilišnim studijima (65%), dok oni sa završenom strukovnom školom čine većinu na javnim (78%) i privatnim (72%) stručnim studijima. Prema nalazima istraživanja, većina preddiplomaca namjerava nastaviti studij na diplomskoj razini (54%). Međutim, u manjoj mjeri to namjeravaju učiniti studenti stručnih studija (37%) i izvanredni studenti (38%). Čak 60% studenata čiji su roditelji visokoobrazovani namjerava nastaviti studij na diplomskoj razini, nasuprot 51% onih čiji roditelji imaju završenu srednju školu te samo 27% onih čiji su roditelji završili najviše osnovnu školu.

DON’T KEEP CALM x-ica.com B-day Party

Komentari