HZJZ objavio upute za kina

Piše
Vedran Mikulić

Aug 11, 2020

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke i mjere za sprječavanje zaraze koronavirusom u multipleks kinima u trgovačkim centrima.

Nakon pet mjeseci multipleks kina u trgovačkim centrima ponovno otvaraju svoja vrata nakon što je jučer Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz suradnju s Ministarstvom kulture i medija RH i Blitz-CineStarom, pripremio odgovarajuće preporuke za poslovanje multipleks kina koje sigurnost posjetitelja i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto i tako omogućuju opušteno uživanje u filmovima.

Neke su mjere vrlo slične svima onima koji posluju u zatvorenim prostorima pa se tako osim obavezne obavijesti kod ulaza o pridržavanju mjera, nužno će biti dezinficirati ruke na ulazu. Osoblje kina trebalo bi svakodnevno mjeriti temperaturu.

HZJZ ističe da je projekcija filmova moguća samo u dvoranama koje mogu zadovoljiti uvjete održavanja fizičke udaljenosti. Također, mora se ograničiti i broj ljudi koji istovremeno mogu biti u dvorani, ovisno veličini prostora i vrsti događaja.

U nastavku donosimo detaljne upute:

Opće preporuke

Vidljive obavijesti

Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pojačana osobna higijena

Potrebno je izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.

Dezinfekcija ruku

Na ulazu u prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke (npr. na bazi 70% alkohola ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem) i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinfekcijskog sredstva kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Kašljanje/kihanje

Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posuđe

Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura, izmjerena u jutarnjim satima kod kuće, viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.

Održavanje projekcija

Fizička udaljenost

Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (posjetitelja i osoblja) od 1,5 metra ili jednog mjesta unutar dvorana.

Veličina prostora

Organizacija projekcija moguća je isključivo u dvoranama koje mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati propisana fizička udaljenost prilikom ulaska, izlaska te kretanja i boravka u prostoru.

Označavanje mjesta

Preporučuje se prodaju ulaznica obavljati na način da između pojedinih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja i drugih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja bude udaljenost od jednog sjedećeg mjesta. Između članova skupine posjetitelja ne treba se pridržavati navedene udaljenosti (primjerice članovi obitelji sjede jedan do drugog, no isti su udaljeni jedno sjedeće mjesto od drugih posjetitelja). Preporučuje se ograničiti ulazak u dvoranu na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih sjedećih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se omogućiti isključivo sjedeća mjesta.

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja

Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u dvorani, organizator će odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja, te posebnim preporukama. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili organizaciji događaja s većim brojem sudionika zatražit će odobrenje od ministarstva nadležnog za kulturu, a koje će po potrebi konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sva događanja kao i planirani broj sudionika ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Ulazak i izlazak

Preporučuje se udaljenost među posjetiteljima od najmanje 1,5 metra ili jednog sjedećeg mjesta unutar dvorana kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže distancu, da se ne zadržavaju u skupinama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Također, preporučuje se planiranje projekcija na način da na jednoj lokaciji (trgovačkom centru) ne započinju u isto vrijeme kako bi se smanjio broj ljudi istovremeno prisutan izvan dvorana, u zajedničkom prostoru multipleksa.

Evidencija posjetitelja

Preporučuje se vođenje evidencije posjetitelja putem sustava on line prodaje ulaznica, odnosno prodaje na blagajnama. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podaci i to za on line kupnju: ime i prezime i mail adresa (obzirom da se ista ostavlja pri kupnji on line ulaznice ) a za kupnju na blagajni broj telefona posjetitelja.

Prodaja i poništavanje ulaznica

Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje održavanje dovoljne udaljenosti između blagajnika i posjetitelja ili postavljanje zaštitne pregrade te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i češća dezinfekcija ruku.

Prodaja i posluživanje hrane i pića

Obavlja se prema Preporukama za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima koje su dostupne na sljedećoj poveznici.

Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika

Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblju treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

Pojačana higijena prostora i pribora za posjetitelje

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Veličina prostora

Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se mogu poštivati ove mjere.

Čišćenje prostora

Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno.

Komentari