Kako odabrati temu za diplomski rad?

Piše
Mateo Galić

Jul 30, 2017

Nakon brojnih ispita, predavanja i svega onoga što studentski život nosi sa sobom, stigao je i trenutak kada je kraj vašeg studiranja. Još samo diplomski rad. Kako odabrati pravu temu? 

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja.

Prvi korak je odabir teme. Možda vam se ovo čini jednostavno, ali nije baš tako.

Ukoliko pogriješite već pri samom odabiru teme za diplomski rad naići ćete na velike probleme i opasnosti koje će otežati ostvarenje vašeg cilja. Kako se ne biste našli u ovakvoj situaciji navodimo vam potencijalne probleme i stvari na koje morate obratiti pažnju prilikom odabira teme za diplomski rad.

Kada je riječ o temama pred vama su dvije opcije, temu vam može predložiti profesor ili je možete izabrati sami. Svakako se preporučuje da sami smislite temu kojoj se želite posvetiti, naravno uz konzultacije s mentorom. Ukoliko ste odlučili temu predložiti sami, od profesora morate dobiti odobrenje, ali isto tako vaš mentor može prihvatiti ili odbiti vaš prijedlog, te vam ponuditi neku drugu temu s obrazloženjem zašto je vaša predložena tema odbijena.

Kada profesoru budete iznosili svoj prijedlog budite spremni i obrazložiti svoj izbor teme i nikako ovako odgovoriti: “zato što mi se sviđa, ili zanimljiva je i interesira me”. Naoružajte se argumentima i pozabavite se sljedećim činjenicama prije nego što zakažete konzultacije s mentorom.

Izvodljivost teme

Budite iskreni prema sebi kad je u pitanju vaš izbor teme. Ukoliko za odabir teme diplomskog rada nemate previše vremena, odaberite nešto manje zahtjevnu temu za vaš rad.

Dostupnost literature

Polazna točka svakog rada je naravno literatura. Rad sigurno nećete moći napisati “iz glave”, već će vam za izradu ozbiljnog diplomskog rada biti potrebno mnoštvo literature. Pod dostupnom literaturom podrazumijevaju se svi pisani ili elektronski izvori, a najbolje je krenuti od osnovne literature, a kasnije i od preporuka mentora. Najveću grešku koju možete napraviti je da odaberete temu a da niste provjerili dostupnost literature i materijala potrebitog za pisanje rada. Provjerite koliko je literature i podataka dostupno o određenoj temi, pokušajte pronaći već objavljene radove na istu ili sličnu temu, stručne članke i istraživanja iz date oblasti. Budite sigurni kako ćete moći osigurati sav materijal koji vam je potreban za pisanje diplomskog rada.

Zanimljivost teme

Dobro razmislite čemu se želite posvetiti. Nemojte temu birati vođeni idejom kako je ona laka i kako ćete brzo i bez prevelike muke završiti diplomski rad. Odaberite temu shodno vašim željama i znanju. Tema mora biti zanimljiva i aktualna ukoliko se ne želite razočarati i odugovlačiti s diplomiranjem.

Precizno definiranje teme

Svaka tema specifična je na svoj način i iziskuje poseban pristup. Potrebno je definirati područje rada kako prilikom pisanja ne biste odlutali s teme. Isto tako, trebalo bi izbjegavati suviše opće teme jer one kriju zamku da nećete jednostavno znati gdje joj je početak, a gdje kraj. Druga krajnost je ništa manje nezgodna, a to je odabir preuske teme jer u tom slučaju vas očekuje nemoguća misija pronalaska informacija i materijala.

Izbor mentora

Uloga mentora u samom procesu izrade diplomskog rada je velika, u ovisnosti od toga jeste li izabrali dobrog mentora, možete računati na njegovu apsolutnu pomoć u vidu savjeta i usmjeravanja pri izradi diplomskog. Potencijalni problem s kojima se možete susresti je da je određeni profesor već prezauzet i ne može biti vaš mentor.

Pitate se jeste li izabrali dobru temu?

Odgovorite na sljedeća pitanja kako biste ocijenili svoj izbor:

  • Interesira li vas odabrana tema?
  • Jeste li osigurali dovoljno materijala i literature?
  • Je li tema izvodljiva, uzimajući u obzir vremenski rok, izvore, literaturu, predstojeće znanje?
  • Nalazili se izabrana tema u okviru oblasti kojom ste se najviše bavili tijekom studija?
  • Je li tema značajna u praktičnom ili teorijskom kontekstu?
  • Je li tema originalna ili je već neko pisao rad na datu temu?
  • Hoće li vam rad na odabranu temu koristiti u cilju usavršavanja i ostvarenja karijere?

Komentari