Konačne rang-liste za studentski i učenički dom u Zadru

Piše
Petra Haleš

Aug 26, 2020

Objavljeni su konačni rezultati Natječaja za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te subvencioniranje privatnog smještaja u akad. god. 2020./2021.  

Nakon isteka roka za prigovor na objavljene Privremene rang-liste te nakon što je Povjerenstvo za prigovore riješilo pristigle prigovore, utvrđene su konačne rang-liste.

Rang-liste možete vidjeti ovdje.

Studenti koji su ostvarili pravo prema Natječaju potrebne informacije mogu pogledati OVDJE.

Komentari