Natječaj za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija

Piše
Lorena Sikavica

Jul 24, 2017

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, a u skladu s odlukama Senata Sveučilišta od 23. svibnja i 13. lipnja Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 12. redovitoj sjednici u 348. ak.god. (2016./2017.) održanoj 13. lipnja donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.
Upisne kvote navedene su u tablici koja je sastavni dio Odluke Senata.

Odluka Senata – Tablica upisnih mjesta, diplomski studiji, 2017./2018.

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2017./2018. (.pdf)

Izvor: unizg.hr

Komentari