Spasite planetu i osvojite 5 milijuna dolara

Piše
Petra Haleš

Sep 17, 2017

Ukoliko imate novu ideju i filozofiju novog uređenja država, koja će izvući čitavu planetu iz problema koji su sve veći, možete osvojiti nevjerojatnu nagradu od 5 milijuna dolara.

Švedski milijarder Laslzo Zombatfalvi,  osnivač Fondacije za globalne izazove, ponudio je nagradu od pet milijuna dolara onom tko uspije riješiti jedan problem, prenosi Sputnik.

Laszlo je objavio poruku na web stranici svoje Fondacije kako je svijetu potrebna nova ideja i filozofija uređenja država, koja će izvući čitavu planetu iz problema kojima se ne vidi kraj, a za rješavanje uzroka je možda i prekasno.

Nagrada će biti dodijeljena onom pojedincu, grupi, univerzitetu, kompaniji ili udruženju koje može da posluje bilo gdje na svijetu, a koje predloži najbolje alternativno rješenje za model državnog ureženja. Rješenje može biti u obliku preuređenje postojećih modela ili potpuno novi model, do sada nepoznat u svijetu.

Novi model mora biti potpuno jasan i mora definirati probleme i njihovo rješavanje. Neki od problema na koje Fondacija ukazuje su klimatske promjene, prenaseljenost, povećanje broja stanovnika u određenim dijelovima svijeta i siromaštvo.

Komentari