Popis promjena na državnoj maturi

Piše
Mateo Galić

Apr 10, 2017

Vrijeme polaganja državne mature sve je bliže. Kako bi se na vrijeme informirali o svemu što je bitno za ovogodišnju državnu maturu donosimo vam popis promjena koje vas očekuju.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), na svojim internetskim stranicama već je objavio kalendar za ljetni rok državne mature u šk. god 2016/2017. Prvi ispiti održat će se 6. lipnja 2017., i to iz psihologije i informatike, a zadnji iz latinskog jezika 28. 6. Obavezni predmeti hrvatski jezik, matematika i engleski jezik koji polaže najveći broj maturanata, na rasporedu su od 16. – 26. lipnja.

Ove godine za ljetni ispitni rok prijavilo se 11 889 gimnazijalaca i 10 073 učenika strukovnih škola.

Koje promjene vas očekuju:

KNJIŽEVNOST:

 • esejski ispit traje 160 minuta i nosi 50 posto ukupne ocjene hrvatskog jezika
 • viša razina ima na popisu 14 lektira, a osnovna razina 8 lektira koje morate “prožvakati”
 • esej na višoj razini mora sadržavati najmanje 400, a na osnovnoj razini najmanje 350 riječi
 • teorijski dio ispita produljen je s dosadašnjih 80 na 100 minuta
 • na obje razine ispita, iako je ukupan broj zadataka i bodova ostao isti, broj zadataka uz polazne testove smanjen je s 35 na 30, a povećan je broj zadataka bez polaznog teksta s 20 na 25

POPIS KNJIŽEVNIH ISPITNIH DJELA ZA ŠKOLSKI ESEJ:

A) VIŠA RAZINA:

 • Albert Camus: Stranac
 • Milutin Ciihlar Nehajev: Bijeg
 • Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna
 • Marin Držić: Dundo Maroje
 • Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Dobriša Cesarić, Josip Pupačić, Slavko Mihalić)
 • Franz Kafka: Preobrazba
 • Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 • Miroslav Krleža: Povratak Filia Latinovicza
 • Ranko Marinković: Kiklop
 • Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
 • David Jerome Salinger: Lovac u žitu
 • William Shakespeare: Hamlet
 • Sofoklo: Antigona
 • Branko Antun Šimić: Preobraženja

B) OSNOVNA RAZINA:

 • Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna
 • Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Dobriša Cesarić, Josip Pupačić, Slavko Mihalić)
 • Henrik Ibsen: Nora
 • Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 • Ranko Marinković: Kiklop
 • Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići
 • William Shakespeare: Hamlet
 • Sofoklo: Antigona

ENGLESKI JEZIK:

 • promjenjen je redosljed polaganja ispitnih cjelina: čitanj, slušanje i pisanje. Ne moraju se više provoditi odvojeno (sa stankama 15 minuta)
 • sastav može premašiti dosadašnjih 250 riječi
 • dopušteno je brisati napisani tekst
 • trajanje ispita, vrste i broj zadataka, te broj bodova ostali su isti

ETIKA:

 • povećan je broj zadataka višestrukog izbora s 10 na 15, a umjesto 5 ima 7 zadataka kratkog odgovora
 • smanjen je broj zadataka produženog odgovora s 5 na 3, a izbačeni su zadaci alternativnog izbora

GEOGRAFIJA:

 • uvedeni su novi zadaci otvorenog tipa – zadaci produženog odgovora
 • ukupan broj bodova smanjen je s 200 na 100
 • povećan je broj zadataka u ispitu sa 60 na 76
 • promijenjen je način bodovanja tako da jedna čestica donosi jedan bod
 • zadaci kratkog odgovora donose jedan ili dva boda
 • produljeno je vrijeme trajanja ispita s 90 na 120 minuta

GLAZBENA UMJETNOST: 

 • povećan je broj zadataka s 50 na 51
 • broj bodova ostao je isti (100)
 • trajanje ispita ostalo je isto (90 minuta)
 • izbačeni su zadaci višestrukih kombinacija i zadaci dopunjavanja
 • urađen je popis glazbenih primjera

INFORMATIKA:

 • broj zadataka zatvorenog tipa smanjen je s 20 na 18
 • povećan je broj zadataka kratkog odgovora i zadataka dopunjavanja s 14 na 16
 • povećan je ukupan broj bodova s 40 na 50
 • dodano je parcijalno bodovanje za devet zadataka kratkog odgovora

PSIHOLOGIJA:

 • povećan je broj zadataka višestrukog odgovora na 20 i oni donose 20 bodova
 • smanjen je broj zadataka kratkog odgovora na 19 i oni donose 38 bodova
 • smanjen je ukupan broj bodova na 76

SOCIOLOGIJA:

 • smanjen je broj zadataka sa 60 na 41 i ukupan broj bodova sa 100 na 70
 • ispit umjesto 90 traje 70 minuta

VJERONAUK:

 • povećan je broj zadataka s 32 na 40
 • smanjen je broj bodova s 54 na 45
 • smanjeno je trajanje ispita s 90 na 70 minuta
 • izbačeni su zadaci višestrukih kombinacija, zadaci povezivanja i zadaci dopunjavanja

POLITIKA I GOSPODARSTVO:

 • u području ispitivanja povećan je udio poduzetništva, a smanjen udio gospodarskih trendova
 • izbačeni su zadaci alternativnog izbora i zadaci dopunjavanja

Komentari