Pravilnik o domskom redu – samo je TV nepoznanica???

Piše
Petra Haleš

Feb 01, 2018

Nedavno objavljen Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu podigao je dosta prašine u javnosti ali analizirajući isti, nismo pronašli nelogičnosti osim one o zabrani držanja TV-a.

Na stanicama SC-a u Zagrebu nedavno je objavljen pravilnik koji propisuje uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Ovim pravilnikom regulirana su mnoga pitanja od kojih ističemo samo neka:

Pri useljenju student mora:

1. priložiti studentsku iskaznicu (,,iksicu”)
2. priložiti liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u dom
3. uplatiti stanarinu za tekući mjesec
4. potpisati zaduženje za inventar u sobi
5. potpisati izjavu o prihvaćanju Domskog reda i Ugovor o korištenju usluge smještaja u SC-uZagreb.

NIŠTA SPORNO!!!

Kontrola ostvarenog prava na smještaj:

Ostvareno pravo studenta na smještaj podliježe kontroli.

Kontrola ostvarenoga prava na smještaj za useljene studente podrazumijeva kontrolu statusa studenata ubazi ,,iksica” ISSP i kontrolu po studentskim sobama. Kontrola statusa studenata ubazi ,,iksica” računalno se provodi na kraju svakoga mjeseca” po potrebi i češće.

Kontrola po studentskim sobama provodi se izravnim ulaskom u sobe. Broj kontrola ostvarivanja prava na smještaj nije ograničen. Vrijeme i način provedbe kontrole određuje ravnatelj Studentskog centra u suradnji s pomoćnikom ravnatelja za smještaj studenata.

Kontrolu provodi i nadzire upravitelj studentskog doma. Kontrolu po studentskim sobama provodi komisija koju imenuje ravnatelj Studentskog centra na prijedlog pomoćnika ravnatelja za smještaj studenata. Pri imenovanju članova komisije mora se voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola.

Komisija je dužna napraviti službeni zapisnik nakon svake provedene kontrole i dostaviti ga u ured ravnatelja SC-aZagreb. Sanitarno-tehničku kontrolu zajedničkih prostorija i soba u studentskom domu provodi upravitelj studentskog doma.

NIŠTA SPORNO!!!

Iseljenje:

Student je dužan iseliti se iz sobe do 15. srpnja iduće godine. Stanari doma moraju se razdužiti pri iseljenju iz doma.

Pod razduživanjem se podrazumijeva:

1. čišenje i pospremanje sobe i opreme u sobi
2. predaja sobe i opreme u sobi u ispravnom stanju osobi koja je zato zadužena
3. podmirenje dugova i ostalih obveza.

NIŠTA SPORNO!!!

Student ima pravo na sljedeće:

– služenje pripadajućim inventarom i ostalom opremom u sobi
– upotrebu tople i hladne vode te električne energije
– zamjenu posteljine svakih 14 dana
– upotrebu kupaonice i sanitarnog čvora
– zagrijavanje prostorija sukladno propisima Grada Zagreba
– pristup internetu
– namjensko korištenje zajedničkih prostorija
– čišćenje zajedničkih prostorija
– pravodobno i kvalitetno otklanjanje kvarova u studentskom domu i studentskoj sobi.

NIŠTA SPORNO!!!

Ovo vas većina ne zna:

Stanar studentskog doma može primati posjete u sobe uz suglasnost drugog stanara. Stanari studentskog doma koji primaju posjetitelja, odgovorni su za čuvanje reda i mira u domu, za ponašanje posjetitelja te za pridržavanje odredbi Pravilnika o korištenju računalnih resursa te pravila ponašanja propisanih u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreLe (CDA 0035).

Student može primiti na noćenje posjetitelja do pet (5) dana mjesečno, uz pisanu suglasnost drugoga stanara i uz obveznu prijavu na porti studentskog doma. Suglasnost se može dati u pisanom obliku i putem e-maila stanara koji daje suglasnost.

NIŠTA SPORNO!!!

I na kraju, što stanaru u studentskom domu nije dopušteno:

– kuhanje hrane u sobi
– bacanje smeća izvan prostora za njegovo odlaganje
– upotreba zajedničkih prostorija protivno njihovoj namjeni
– sušenje rublja i ostavljanje obuće u hodnicima doma
– držanje bicikla u sobi, stubištu ili hodniku
– držanje životinja u sobi
– onečišćavanje unutrašnjeg i vanjskog prostora doma
– lijepljenje slika i naljepnica na zid, vrata i namještaj
– ukucavanje čavala na zid, vrata i namještaj iznošenje sobnog i domskog namještaja iz prostora u kojima je smješten – skidanje ili uništavanje inventarskih oznaka na opremi i uređajima (inventarske pločice i naljepnice)
– držanje i upotreba trošila električne energije i druge slične opreme u sobi (električno kuhalo, grijalica, plinska kuhala i sl.)
– držanje televizora u sobi – E OVO NAM NIKAKO NIJE JASNO!!! Tražili smo od mjerodavnih odgovor i objavit ćemo ga čim ga dobijemo!!!
– montiranje nove ili popravljanje instalirane opreme u sobi i zajedničkim prostorijama
– materijalno oštećivanje doma
– galama, buka, glasno sviranje i reproduciranje glazbe u domu ili dvorištu doma
– pušenje u sobama i drugim prostorijama doma
– održavanje zabava u sobi, zajedničkim prostorijama ili dvorištu doma
– primanje i zadržavanje posjeta nakon ponoći ako nisu prijavljene i odobrene
– ustupanje ležaja drugoj osobi ili dijeljenje ležaja s drugom osobom
– obavljanje obrtničkih i drugih poslova u sobi ili studentskom domu
– preprodaja proizvoda i oglašavanje usluga u studentskom domu- poduzimanje drugih radnji koje nisu dopuštene odredbama općih akata Studentskog centra u Zagrebu i odredbama zakona Republike Hrvatske.

Ne pridržava li se stanar doma odredaba ovog članka, poduzimaju se disciplinske mjere.

NIŠTA SPORNO!!! NARAVNO, TV NAM “BODE OČI”!!!

Izvorni Pravilnik možete pročitati ovdje.

Komentari