U Splitu kreće studij vojnog pomorstva

Piše
x-ica tim

svibnja 02, 2017

Studij vojnog pomorstva u Splitu obrazovati će vrhunske vojne kadrove, a trajat će pet godina i imati će tri stručna smjera.

Ministar obrane RH Damir Krstičević i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović potpisali su 28. travnja na Pomorskom fakultetu u Splitu Sporazum o ustrojavanju posebnog studija “Vojno pomorstvo”.

Cilj ustrojavanja ovog studija je jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika za sve državne institucije. Ovaj integrirani preddiplomski i diplomski studij provodit će se po “bolonjskom procesu” kroz tri smjera: Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo i Vojna elektrotehnika.

  • Studij će omogućiti vrhunsko obrazovanje vojnog kadra i civila, a izvodit će se na hrvatskom i engleskom jeziku. Znanje i iskustvo naše vojske pretoičit će se u znanost, te donijeti nove spoznaje, proizvode i nova radna mjesta – naglasio je rektor Anđelinović.

Početak studijskog programa planiran je u akademskoj godini 2018./2019. Ukupno će se moći upisati 30 polaznika, 20 za potrebe MORH-a, te po pet studenata za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i pet studenata za potrebe MUP-a.  Studij će trajati pet godina.

Komentari