Rezultati natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija

Piše
Vedran Mikulić

Dec 10, 2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja konačno je objavilo rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 10.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

Na Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. studenti su se prijavljivali elektroničkim obrascem te je u sustavu (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) završeno u kategoriji D1 561 prijava, u kategoriji E 13.373 prijava, u kategoriji P 6 prijava, a bez obrasca poslano je 100 prijava.

Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.:

Rang-lista studenata za D-1 kategoriju

  • 19 stipendija – redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju

  • 9019 stipendija – redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 800 bodova.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

  • 468 stipendija – redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa.

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.800 bodova.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata za P kategoriju

  •  3 stipendije – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

E kategorija – eliminirani 

  • Popis zahtjeva koji su eliminirani u E kategoriji

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju uz pomoć web pregleda i tražilice po imenu i prezimenu odnosno OIB-u.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Komentari