Kako do ZET-ovog besplatnog pokaza?

Piše
Lorena Sikavica

Nov 16, 2017

Prema Odluci o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a imaju redoviti učenici i studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu. 

Uvjet je da to pravo već ne ostvaruju po drugoj osnovi i da su im ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva ostvareni u 2016. godini, jednaki ili manji od 2.000 kuna.

Isto pravo ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Za utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a potrebno je zagrebačkom Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport podnijeti zahtjev na obrascu kojeg možete preuzeti na  linku.

Uredno i čitko popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:

  •  uredno i čitko popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva,
  • potvrdu o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta ili apsolventa sa studentskim pravima,
  • obostrane preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva starijih od 18 godina.

Zahtjevi se mogu predati u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave.

Komentari