Prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova stavljen u javnu raspravu

Piše
Petra Haleš

Nov 13, 2017

Nakon više godina apeliranja i gotovo godinu dana sudjelovanja Marka Lepoglaveca u Radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova, isti je stavljen u javnu raspravu. 

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, kao aktivan član Hrvatskog studentskog zbora ovo smatra velikim uspjehom.

Kako bi  pokazali u kojoj mjeri prijedlog donosi bolji i uređeniji sustav studentskog rada, pozivamo vas da pogledate Pravilnik koji je trenutno na snazi, a kojim je isti reguliran. Dostupan je ovdje.

Svi apeli bili su usmjereni u povećanje zaštite studenata, moderniziranje procesa, s posebnim naglaskom na digitalizaciju, te prema postavljanju jasnih okvira odgovornosti svih uključenih aktera – studentskih centara kao posrednika, poslodavaca, studenata i nadležnih javnih tijela, koji moraju imati jasno postavljene okvire odgovornosti, kako bi se prihodi ostvareni studentskim radom transparentno utrošili na unaprjeđenje studentskog standarda.

Ključne točke novoga Zakona:

1) Omogućen je rad posredovanjem student servisa i izvanrednim studentima, oko čega je bilo najviše prijepora unutar radne skupine. Unatoč neslaganju pojedinih dionika koji su smatrali da prijedlog otvara prostor malverzacijama, Studentski zbor čvrsto se zalagao za njegovo usvajanje kako bi se otvorila mogućnost zapošljavanja preko student servisa onim najugroženijim studentima, koji ne ostvaruju pravo na subvencionirano školovanje, a istovremeno redovito pohađaju nastavu, zajedno s redovnim studentima. Zaštićen je sustav izuzimanjem studenata koji ne pohađaju nastavu te imaju uspostavljen radni odnos, čineći razliku zaposlenih osoba koje imaju upisan izvanredni studij i studenata izvanrednih studija koji se u tom statusu nalaze iz razloga kao što su premale upisne kvote na pojedinim fakultetima.

2) Jasno su i nedvosmisleno postavljeni kriteriji koje tijela moraju zadovoljavati kako bi obavljala posredovanje, kao što su izgrađene i stavljene u funkciju smještajne jedinice te osigurane usluge studentske prehrane. Isto su im tako jasno propisani okviri u kojima prihode stečene naknadama od posredovanja pri zapošljavanju studenata moraju usmjeravati. Na taj ih se način “prisiljava” da “profit” ulažu u razvoj studentski standard – prehranu, smještaj, kulturu i sport, s jasnim rokovima za izvještaje o utrošku sredstava i značajno veće kazne za njihovo nepoštivanje.

3) Uvodi se nužnost digitalizacije cijelog procesa zapošljavanja studenata, što je bio imperativ Studentskog zbora, u svrhu njegova pojednostavljivanja i povećanja transparentnosti, pri čemu su za sve njegove aktere jasno propisane obveze:
a. Posrednici moraju upozoravati i zaštiti studenta od nesavjesnih poslodavaca te ih zastupati u slučaju nezgode i kršenja njihovih prava.
b. Poslodavci imaju precizirane rokove za izvršavanje uplate.
c. Ako poslodavac ne isplati plaću studentu, to mora učiniti Studentski centar.
d. Ugovorna obveza više se ne definira na kraju obavljenog posla, već na samom početku, čime se smanjuje mogućnost zloupotrebe.

4) Studenti su zaštićeniji te su njihova prava precizno navedena:
a. Studenti moraju dobiti potvrdu od poslodavca o tome koje su točno poslove obavljali te koliko dugo.
b. Naknada za obavljeni posao mora se isplatiti 15 dana po obavljanju.
c. Studenti imaju pravo na uvećanu satnicu za rad u specifičnim uvjetima – nedjeljom, blagdanima i noću.
d. Studenti imaju pravo na naknadu za topli obrok, putne troškove i dr. ako su ugovoreni, a svi studenti imaju pravo na plaćenu pauzu ako rade 6 i više sati.
e. Uvodi se jedinstvena minimalna satnica, vezana uz minimalnu bruto plaću u RH.

5) Uz postojeću naknadu Posredniku u iznosu od 12%, koja će se sada koristiti isključivo za poboljšanje studentskog standarda, odnosno ulaganje u infrastrukturu (npr. studentski smještaj), uvodi se dodatna naknada Posredniku od 0,5%. Naglašavamo da ona ne predstavlja teret studentima, već ga poslodavci snose. Novonastali će prihod posrednici izravno dodjeljivati studentskim kulturnim i sportskim programima i aktivnostima, isključivo namijenjenima studentima, a u svrhu podizanja kvalitete studentskog života, i to po modelu i kriterijima distribucije sredstava koje će odrediti Povjerenstva , čijim će dijelom biti i studenti.

6) Na koncu, poručuju iz Studentskog zbora, neće dozvoliti toleriranje zloupotrebe studentskog rada niti da zapošljavanje studenata ide na uštrb drugih radnika.

Pozivamo vas sve da se uključite sa svojim komentarima u javnu raspravu dostupnu ovdje.

Izvor: facebook

Komentari