Rezultati natječaja za smještaj u studentske domove u Varaždinu

Piše
Petra Haleš

Aug 13, 2019

Studentski centar Varaždin objavio je rezultate ovogodišnjeg natječaja za subvencionirani smještaj u studentskim domovima. Također, objavljeni su i rezultati natječaja za subvencioniranje privatnog smještaja u četiri grada.

Na natječaj za smještaj u starom i novom studentskom domu u Varaždinu prijavilo se 1 155 studenata, a pravo je ostvarilo njih 811. Pravo na subvenciju privatnog smještaja ostvarilo je još 57 studenata i to: u Čakovcu 25, u Križevcima 2, u Koprivnici 20 i u Bjelovaru 10 studenata. Subvencija iznosi 200 kuna.

Ukoliko želite vidjeti detaljan prikaz bodovanja prijavite se vlastitim AAI korisničkim računom ovdje.

Pristupnici koji nisu imali AAI korisnički račun, detaljan pregled bodovanja mogu pogledati ovdje , a za prijavu koristite iste podatke kao pri popunjavanju prijave na Natječaj.

Na rezultate natječaja može se uložiti prigovor najkasnije do 21. kolovoza do 20 sati Studenti imaju pravo uložiti prigovor na rezultate natječaja to najkasnije u roku od osam dana od objave rezultata, dakle od 12. kolovoza. Prigovori se šalju preporučenom poštom na adresu: Studentski centar Varaždin, Povjerenstvo za rješavanje prigovora, J. Merlića 9, 42 000 Varaždin.

Prigovor možete uputiti samo ukoliko smatrate da je došlo do pogreške kod bodovanja vaše dokumentacije koju ste poslali na natječaj.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i objave konačnih rezultata svi koji ostvare neko od prava dobit će daljnje upute vezane za postupak dodjele soba i sve druge potrebite informacije.

Izvor: scvz.unizg.hr

Komentari